Jaunumi
prasības probācijas klientiem un apmeklētājiem covid-19 epidēmija slaikā ziņas titulbilde

 

 

Valsts probācijas dienests (VPD) nodrošina savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai atbilstošus piesardzības pasākumus.

Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai VPD ir tiesības:

1. Ja tas ir nepieciešams epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, VPD ir tiesības:

  • neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;
  • neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;
  • neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;
  • neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas VPD uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai iestādei.

2. VPD īsteno probācijas programmas, ja to īstenošana ir iespējama, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 noteiktos Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus.

3. Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi, tai skaitā ievērot Krimināllikuma 40. pantā un Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumu Nr. 119 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi” 9. punktā minētos nosacījumus, VPD uz noteiktu laiku var apturēt kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi.

4. Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi, tai skaitā ievērot likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 11. pantā un Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr.711 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi” 13. punktā minētos nosacījumus, VPD uz noteiktu laiku var apturēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi.

 

Jautājumu par piespiedu darba vai sabiedriskā darba izpildes apturēšanu Valsts probācijas dienests pārrunās ar katru probācijas klientu individuāli.

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu VPD teritoriālo struktūrvienību nodaļās katru darba dienu tiek noteikts pārtraukums (sanitārā stunda), kura laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji. Informācija par pārtraukuma laiku tiek izvietota pie nodaļas ieejas durvīm.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji tiek aicināti, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD reģionālo struktūrvienību un nodaļu kontaktinformācija).