Jaunumi
Horvātijas un Latvijas probācijas dienestu darbinieki

No 2022.gada 25. līdz 29. aprīlim Valsts probācijas dienestu (turpmāk – Dienests) apmeklēja seši Horvātijas probācijas dienesta speciālisti. Vizīte norisinājās Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Norvēģijas finanšu instrumenta divpusējās sadarbības projekta ietvaros. Vizītes laikā Horvātijas kolēģi tika iepazīstināti ar Dienesta funkcijām, vēsturi un ikdienas darbu. Horvātijas kolēģi īpašu interesi izrādīja par Dienesta īstenotajām probācijas programmām, klientu risku un vajadzību novērtēšanas praksi, izvērtēšanas ziņojumu sastādīšanu un elektronisko uzraudzību.

Lai izprastu Dienesta ikdienas darbu ar klientiem, Horvātijas kolēģiem bija iespēja gūt ieskatu Dienesta probācijas speciālistu ikdienā, kopā apsekojot sabiedriskā darba īstenošanu un piedaloties klientu dzīves vietu apsekojumos. Iepazīstot probācijas klientu lietu uzskaites sistēmu, Horvātijas kolēģi augstu novērtēja tās funkcionalitāti un integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām.

Vizītes ietvaros Horvātijas kolēģi apmeklēja arī Dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļu. Viņi tikās ar Cēsu nodaļas probācijas speciālistiem, tika iepazīstināti ar nodaļas darba organizāciju, apmeklēja Cēsu jauniešu māju.

Horvātijas kolēģi uzteica Dienesta uzņemto attīstības virzienu un pateicās par iespēju iepazīt Latvijas pieredzi. Latvijas un Horvātijas kolēģi vienojās, ka meklēs iespējas arī turpmākai sadarbībai, kas ļautu Horvātijas probācijas dienestam attīstīties ar vien dinamiskāk, pārņemot labo praksi.