Jaunumi
Roka rāda virtuālu datu līkni

2023. gada februārī Valsts probācijas dienests strādāja ar 7027 klientiem, no kuriem 87% bija vīrieši, 13% - sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (16% – 11 – 17 gadu vecumā un 84% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2023. gada februārī bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3687 – Sabiedriskais darbs 
 • 3049 – Uzraudzība  
 • 197 – Izlīgums 
 • 79 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 13 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)  
 • 2 – Probācijas novērošana (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis)

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 49 832 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2023. gada februārī darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 193 103 eiro. 2023. gada februārī 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2022. gadā): 

 • 12% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 11% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 11% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 6% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 5% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 55% - Citi