• 2022. gada 9. jūnijā hibrīdpasākuma formātā norisinājās konference “Notiesātā ceļš uz darba tirgu – iespējas un izaicinājumi”. Klātienes pasākuma piedalījās 60 dalībnieki un lektori, tiešsaistes pasākuma daļā - 108 dalībnieki. Uzstājās lektori no Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aprāta un ieslodzījuma vietām, Tieslietu ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts probācijas dienesta, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, Latvijas Darba Devēju konfederācijas, kā arī citām iestādēm un organizācijām. Pieredzē dalījās arī ārvalstu viesi no Singapūras un Lietuvas.

  • Tika pabeigts pētījums par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju uz nodarbināmības līmeņa celšanu, darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju (politekonomiskie uzstādījumi, tiesiskais regulējums, darba devēji u.c.), ko projekta uzdevumā veica SIA “Ernst & Young Baltic”. Ir sagatavots pētījuma ziņojuma projekts, gadskārtējās konferences projekts par pētījumā iegūtajiem rezultātiem un pētījuma ziņojuma kopsavilkuma maketa projekts.

  • Visās ieslodzījuma vietās attālināti tiešsaistē notika individuālās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas abos konsultēšanas virzienos (pirms iesaistes profesionālajā izglītības programmā un/vai pirms atbrīvošanas – sakarā ar darba meklēšanu). Sadarbībā ar NVA ir izstrādāts metodiskais materiāls – darba lapu komplekts “Četri soļi ceļā uz darbu”, kas ļauj veiksmīgāk sagatavoties darba meklēšanai, nosakot atbilstību darba sludinājumam, praktizējot dzīvesgājuma jeb CV un motivācijas vēstules sagatavošanu, kā arī izmantojot pieejamo atbalsta loku.

  • Valsts valodas apmācība ieslodzītajiem tika nodrošināta Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā. Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem tika īstenota individuālās latviešu valodas pašapmācības programma.

  • Visās ieslodzījuma vietās tika uzsākta darba prasmju attīstības pasākumu nodrošināšana, īstenojot tādas neformālās izglītības programmas kā “Fotografēšanas pamati studijas apstākļos” (Iļģuciema cietums), “Rokdarbi” (Liepājas cietums un Daugavgrīvas cietums), “Kokapstrāde” (Daugavgrīvas cietums un Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem), “Ādas izstrādājumu izgatavošana no dabas materiāliem (Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) – 2 grupas), “Fitnesa pamati”  (Daugavgrīvas cietums) un “Gleznošana un grafika” (Rīgas Centrālcietums un Jelgavas cietums).

  •  Tika organizēti 12 Ģimenes dienu pasākumi, kuros piedalījās 141 ieslodzītais, 351 ģimenes locekļi, no tiem 106 bērni. Pasākumi notika Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietuma Daugavpils nodaļā, Liepājas cietumā, Valmieras cietumā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Jēkabpils cietumā.

  • Notika 9 psihologa lekcijas Liepājas cietumā un Daugavgrīvas cietuma Daugavpils un Grīvas nodaļā. Lekcijās tika aplūkotas šādas tēmas: emocionālās grūtības ģimenē, risinājumi to mazināšanai un savstarpējo attiecību uzlabošanai, tēva funkciju veikšana atrodoties ieslodzījumā, pāra attiecību veidošana un/vai uzturēšana ieslodzījumā vietā un pēc soda izciešanas. Kopā 2022. gada 2 ceturksnī  lekcijas apmeklējuši 113 klienti

  • 2022. gada 3.ceturksnī plānotas psihologu konsultācijas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenes locekļiem, kā arī  Ģimenes dienas un  psihologa lekcijas ieslodzījuma vietās.

  • 2022.gada 2.ceturksnī psihiskās veselības speciālistu konsultācijas uzsāka 16 jauni Valsts probācijas dienesta klienti. Kopumā ir notikušas 198 konsultācijas.

  • 2022.gada 2.ceturksnī  papildinājās brīvprātīgā darba veicēju saime: parakstīti 16 līgumi ar brīvprātīgajiem. Notika brīvprātīgo saliedēšanās pasākums “Brīvprātīgo saliedēšanās – Orientieris 2022”, kurā piedalījās, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta brīvprātīgie līdzgaitnieki, kā arī ieslodzījumu vietu nodarbinātie, kuri nākotnē būs atbildīgi par brīvprātīgā darba koordinēšanu un VPD brīvprātīgā darba koordinatori.

  • Tika organizēti 15 lietderīga brīvā laika pavadīšanas un prosociālu vaļasprieku attīstīšanas pasākumi. Tajos aktīvi iesaistījās brīvprātīgā darba veicēji, ar kuriem Ieslodzījuma vietu pārvaldei vai Valsts probācijas dienestam ir noslēgti līgumi par brīvprātīgā darba veikšanu. Kopumā šos pasākumus apmeklēja 260 ieslodzīto.