• 2002. gada 21. aprīlī notika projekta gadskārtējā starptautiskā konference “Vardarbības transformācija:  no varmākas par upuri un otrādi”. Tiekoties hibrīdpasākumā Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki kopīgi ar kolēģiem no Valsts probācijas dienesta, kā arī ārvalstu lektoriem no Norvēģijas un Lielbritānijas diskutēja par šo tēmu, kas soda izpildes iestāžu darbā līdz šim skatīta maz, reizumis piešķirot tai tabu statusu. Vienlaikus problēmas izpēte un analīze paver iespējas sekmīgāk īstenot soda izpildi un taisnīguma atjaunošanu.
 • Sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas daļu turpinājās  jaunizveidotā vispārējā risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumenta pilnveidošana, saskaņā ar topošajām normatīvu izmaiņām, kā arī jaunas resocializācijas plānošanas sistēmas izveide.
 • 2022.gada 3.ceturksnī plānots veikt pētījumu par papildus nepieciešamajiem RVN instrumentiem Ieslodzījuma vietu pārvaldei un trūkstošo RVN instrumentu izstrāde.
 • 2022.gada 3.ceturksnī paredzēts turpināt ievietot specializētos instrumentus risku un vajadzību novērtēšanas elektroniskajā vidē, kā arī turpināt testēt Ieslodzīto informācijas sistēmas risku un vajadzību novērtēšanas elektroniskā moduļa funkcionalitāti.
 • Sadarbībā ar IeVP Resocializācijas daļu tika īstenota atlase un mācības jauniem VRS un VRS-SO lietotājiem. Projekta darbinieki turpināja arī jau VRS un VRS-SO pielietošanā apmācīto darbinieku kontroli un atbalstu.
 • Noslēgts līgums ar CANS instrumenta Bērnu un jauniešu risku un vajadzību novērtēšanai pārstāvjiem. Valsts probācijas dienesta speciālistiem  organizētas un veiksmīgi īstenotas CANS instrumenta apmācības. Mācību laikā tika izstrādāti materiāli CANS Latvijas versijas mācībām.
 • 2022. gada 2. ceturksnī dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmas abas versijas (īstenošanai sabiedrībā un īstenošanai ieslodzījuma vietās) tika iesniegtas Valsts probācijas dienestam. Valsts probācijas dienesta Programmu licencēšanas komisija abas programmas ir licencējusi. 
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldei nodotas un ar rīkojumu ieviestas specializētas resocializācijas programmas atsevišķām mērķa grupām: Vardarbībā cietušo programma “Zinu, varu, daru: ceļvedis uz miera ostu” un Senioru programma “Dzīve turpinās”.
 • 2022.gada 2.ceturksnī ir organizēta un īstenota atkārtotā Vardarbības mazināšanas programmas vadītāju atlase. Organizētas un īstenotas mācības Vardarbības mazināšanas programmas vadītājiem.
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem bija iespēja piedalīties supervīzijās. Tika organizētas kopumā 67 grupu supervīzijas, kurās iesaistījās 400 dažādu specialitāšu darbinieki.  123 darbinieki izmantoja iespēju apmeklēt individuālas supervīzijas.
 • Tika uzsākts darbs pie pētījuma sistēmiska instrumenta izstrāde starpnieku vadīta izlīguma procesa novērtēšanai Valsts probācijas dienestam. Instrumenta izstrādi plānots pabeigt šā gada 4.ceturksnī.
 • Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības bloka vadītājs Aigars Kruvesis un Ieslodzījuma vietu pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Ksenija Vītola Spānijā (Barselonā) pārstāvēja Ieslodzījuma vietu pārvaldi EPTA (European Penitentiary Training Academies) konferencē "Novērtējot apmācību darbs pilnveidojas" no 26. līdz 29. jūnijam.