Jaunumi
prasības probācijas klientiem un apmeklētājiem covid-19 epidēmija slaikā ziņas titulbilde

Prasības probācijas klientiem Covid-19 laikā Infografika

Valsts probācijas dienests (VPD) nodrošina savu darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, t.sk. probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšanu klātienē, nodrošinot aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai atbilstošus piesardzības pasākumus.

Lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā, VPD, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, veiks probācijas klientu un apmeklētāju uzskaiti (vārds, uzvārds, kontakttālrunis).

Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai VPD ir tiesības:

Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu VPD teritoriālo struktūrvienību nodaļās katru darba dienu tiek noteikts pārtraukums (sanitārā stunda), kura laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji. Informācija par pārtraukuma laiku tiek izvietota pie nodaļas ieejas durvīm.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, probācijas klienti un apmeklētāji tiek aicināti, pirms došanās uz VPD, sazināties ar attiecīgo nodaļu, zvanot uz konkrētās nodaļas tālruni (VPD reģionālo struktūrvienību un nodaļu kontaktinformācija).