Jaunumi ESF
cilvēki klausās lekciju

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) un Dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.4.3.4.6/1/23/I/001 "Atbalsts probācijas klientu resocializācijai" ietvaros plānotos pasākumus (mācības, konferences, seminārus u.c.) gan Dienesta nodarbinātajiem, gan plašākai sabiedrībai, izsludināts iepirkums “Pasākumu organizēšanas pakalpojumi Latvijas Republikas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projektu un Valsts probācijas dienesta vajadzību nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām”.

Aicinām līdz 2024. gada 24. maijam iesniegt piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iepirkuma ietvaros pretendentiem būs nepieciešams nodrošināt plaša klāsta pakalpojumus, kas iekļauj pasākumu organizēšanu un plānošanu, fotografēšanas un citu saistīto pakalpojumu piesaisti, ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, pasākumu dalībnieku izmitināšanu u.c. pakalpojumus, kas jānodrošina gan klātienes, gan tiešsaistes pasākumiem.