Jaunumi
Psihoterapeits runā ar pacientu

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) un Dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.4.3.4.6/1/23/I/001 "Atbalsts probācijas klientu resocializācijai" ietvaros plānotos psihiskās veselības un psihoterapeitu pakalpojums Dienesta klientiem, izsludināts iepirkums “Psihiskās veselības speciālistu un psihoterapeitu individuālo konsultāciju īstenošana probācijas klientiem”.

Aicinām līdz 2024. gada 10. jūnijam iesniegt piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iepirkuma ietvaros pretendentiem būs jāsniedz psihiskās veselības speciālistu un psihoterapeitu konsultācijas Dienesta klientiem. Psihiskās veselības speciālisti un psihoterapeiti var nodrošināt Dienesta klientiem nepieciešamo atbalstu un palīdzēt viņiem izveidot pozitīvas attiecības ar citiem. Konsultācijas sekmē Dienesta klientu motivāciju mainīties un tiks nodrošinātas ar mērķi uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti, samazinot recidīvu risku un sekmējot klientu veiksmīgi iekļaušanos sabiedrībā.