Jaunumi ESF
Divi cilvēki sarunājas konsultācijā

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) nodarbinātajiem profesionālā atbalsta pasākumus – individuālās un grupu supervīzijas, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.4.3.4.6/1/23/I/001 "Atbalsts probācijas klientu resocializācijai" ietvaros izsludināts iepirkums “Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (pārraudzība/supervīzijas) Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem”. Aicinām līdz 2024. gada 9. aprīlim iesniegt piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117915

Supervīzijas ir svarīgs ar profesiju saistīts konsultāciju formāts, kuru mērķis ir stiprināt profesionālo darbību un uzlabot profesionālā darba kvalitāti. Dienesta nodarbinātajiem vairāk kā 10 gadus tiek nodrošinātas supervīzijas – profesionālā atbalsta pasākums, lai mērķtiecīgi sekmētu izaugsmi, meklētu atbildes un apgūtu sadarbības metodes, apzinoties savas robežas un emocionālās reakcijas, tādā veidā rodot inovatīvus risinājums jauniem izaicinājumiem.