Jaunumi
Valsts probācijas dienesta logotips

2021.gada 7.oktobrī aprit astoņpadsmit gadi kopš Valsts probācijas dienesta (Dienests) dibināšanas. Dienesta izveide pirms astoņpadsmit gadiem bija nozīmīgs solis un vienlaikus priekšnosacījums Latvijas kriminālsodu politikas attīstībai, stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot mūsdienīgus taisnīguma atjaunošanas elementus konfliktiem, ko radījis noziegums. Šodien Dienests ir moderna sodu izpildes institūcija, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju. 

Dienesta speciālisti ik dienu strādā, lai kriminālsoda mērķi tiktu sasniegti un sabiedrība varētu dzīvot drošāk – lai cilvēki, kas reiz pārkāpuši likumu, nedarītu to vēlreiz un noziegumos cietušo būtu mazāk. 

Dienesta astoņpadsmitajā darbības gadā, apritēja pieci gadi kopš Dienests īsteno elektronisko uzraudzību klientiem, kuri nosacīti atbrīvoti pirms termiņa no soda izciešanas ar elektronisko uzraudzību. Šo piecu gadu laikā Dienests ir nodrošinājis elektronisko uzraudzību 353 notiesātajiem un 94,6% gadījumu pārbaudes laikā elektroniskā uzraudzība tika pabeigta veiksmīgi. Pieci gadi apritēja arī kopš paplašinātas Dienesta pilnvaras, paredzot tiesības noteikt papildu pienākumus probācijas klientiem uzraudzības ietvaros. Dienestam piešķirtās pilnvaras noteikt papildu pienākumus probācijas klientiem uzraudzības ietvaros, ļāvušas veidot elastīgāku un efektīvāku uzraudzības saturu. Piecu gadu laika nogriezni Dienests sasniedza arī kopš tika parakstīta starpresoru vienošanās starp Dienestu, Valsts policiju un Ieslodzījuma vietu pārvaldi par sadarbību atkārtotu noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīšanas novēršanai. Šajā laikā Dienests attīstījis darbu cietušo interešu aizsardzībai un pilnveidojis starpinstitūciju sadarbības procesu, paredzot starpinstitūciju sadarbības formātu izmantot darbā arī ar citām notiesāto kategorijām, kas apdraud sabiedrības drošību. 2021. gadā starpresoru sadarbības partneru lokam pievienojās arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

Līdzīgi kā vairumā nozaru Latvijā un visā pasaulē, Covid-19 infekcijas izplatība bija izaicinājums arī Dienesta darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Dienesta vadība un kolektīvs veica visus nepieciešamos darba pārorganizēšanas pasākumus, lai, neskatoties uz daudzajiem valstī ieviestajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai, gan tiktu nodrošināta Dienesta darbības nepārtrauktība, gan sabiedrības drošība saglabātos augstā līmenī.  

Savā gadadienā par darbības rezultātiem pateicamies visiem Dienesta darbiniekiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem. Viņu profesionalitāte, entuziasms, pašaizliedzība un lojalitāte, rūpējoties par sabiedrības drošību ir nenovērtējami.