Jaunumi
roka un teksts - statistika

2023. gada jūnijā Valsts probācijas dienests strādāja ar 7042 klientiem, no kuriem 86% bija vīrieši, 14% - sievietes, savukārt 24% bija bērni un jaunieši (18% – 11 – 17 gadu vecumā un 82% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2023. gada jūnijā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3689 – Sabiedriskais darbs 
 • 2990 – Uzraudzība  
 • 245 – Izlīgums 
 • 91 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 23 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 
 • 4 – Probācijas novērošana  (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 

Sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 49 907 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2023. gada jūnijā darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 175 526 eiro. 2023. gada jūnijā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.  

Izmaiņas normatīvajos aktos 2023. gada jūnijā

2023. gada 15. jūnijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Krimināllikumā”. Likums stāsies spēkā 2023. gada 15. jūlijā. Grozījumi paredz  iespēju piemērot pamatsodu – probācijas uzraudzība – pieaugušām personām, kuras izteiktušas draudus izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu, vajājušas citas personas, vai nav pildījušas tiesas nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību.

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2022. gadā) 

 • 12% - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180.pants) 
 • 11% - Transporta līdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262.pants) 
 • 11% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253 (1) pants) 
 • 6% - Zādzība (Krimināllikuma 175.pants) 
 • 5% - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants) 
 • 55% - Citi