Jaunumi
Latvijas un Ukrainas kolēģu kopbilde

No 21. līdz 24. maijam vizītē Latvijā ieradās Ukrainas probācijas centra Kijivas reģiona vadītāja Lillija Sidorenko un Harkivas reģiona vadītāja Marina Gričaņjuk, lai piedalītos ikgadējajā Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītāju vasaras skolā. Vizītes mērķis bija dalīties pieredzē ar Latvijas kolēģiem par krīzes vadības jautājumiem, palīdzot izveidot drošu, efektīvu sistēmu probācijas jomas darbībai iespējama ārēja militāra apdraudējuma gadījumā. Ukrainas kolēģu pieredze un atziņas, kas gūtas kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā, tiks ņemtas vērā  VPD  rīcības vadlīniju izstrādē.

Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītājs Andris Barkāns pastāstīja, kā radusies ideja šī gada vadītāju vasaras skolas virstēmai: “Ar kolēģiem esam ne reizi vien runājuši par to, kā mēs katrs rīkotos, ja sāktos karš. Bija skaidrs, ka jāsanāk kopā un jārod atbildes, lai izstrādātu skaidru un drošu rīcības plānu krīzes situācijā. Lai šo uzdevumu paveiktu iespējami labi, dalīties ar savu pieredzi aicinājām mūsu Ukrainas kolēģus, kuri, diemžēl, šādu situāciju ir piedzīvojuši”.

Lillija Sidorenko izteica gandarījumu par iespēju piedalīties VPD mācībās un stāstīt par pieredzi strādājot krīzes apstākļos un uzsvēra, ka šis ir izcils piemērs tam kā Ukrainas un Latvijas kolēģi var sadarboties stiprinot abu valstu probācijas sistēmas.  Marina Gričaņjuk piebilda, ka sākoties pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, Harkivas Probācijas centra darbiniekiem pietrūkušas zināšanas un rīcības vadlīnijas šādai situācijai. Viņa vairākkārt uzsvēra nozīmi šāda plāna izstrādei un pieejamībai “miera laikos”.

Pasākuma ietvaros Ukrainas ekspertes iepazīstināja kolēģus no Latvijas ar Kijivas un Harkivas reģionu probācijas darbības organizāciju pilna mēroga kara apstākļos. Ekspertes norādīja uz iespējamiem riskiem, analizēja piedzīvotās situācijas un probācijas darbinieku rīcības.

    VPD vadītājs I. Jurevičius, novērtējot mācību rezultātu, atzina: “Ir uzlabojušās vadītāju zināšanas un prasmes, lai atbilstoši pārvaldītu krīzes situācijas. Tās tiks nostiprinātas rīcības vadlīnijās un kalpos par pamatu, lai vadītu savus darbiniekus un pildītu savus pienākumus drošā veidā, nekavējoties pieņemtu ātrus un pamatotus lēmumus, kad situācija to prasa.”

Papildus kopdarbam vadītāju vasaras skolā Ukrainas ekspertes izmantoja iespēju tikties ar Latvijas kolēģiem, lai uzzinātu vairāk par tādām probācijas funkcijām un jomām kā elektroniskā uzraudzība, sabiedriskais darbs, brīvprātīgais darbs un probācijas programmas. Vizītes laikā ekspertes no Ukrainas apmeklēja Rīgas un Jūrmalas nodaļas.

Ukrainas Probācijas centra ekspertu vizīte Latvijā un mācības Valsts probācijas  dienesta vadītājiem Vadītāju vasara skola tika organizētas Eiropas savienības fonda projekta Nr. 4.3.4.6/1/23/I/001 “Atbalsts probācijas klientu resocializācijai” ietvaros.