Jaunumi
Latvijas, Ukrainas un Nīderlandes probācijas dienestu pārstāvji fotografējas memoranda parakstīšanas brīdī

23.-26. janvārī Rīgā tikās Latvijas, Nīderlandes un Ukrainas probācijas dienestu vadības pārstāvji, lai pārrunātu savstarpējo sadarbību Ukrainas probācijas centra funkciju un administratīvās vadības stiprināšanai. Tieši pēdējos piecos gados Latvijas un Nīderlandes probācijas dienesti ir snieguši atbalstu Ukrainas kolēģiem probācijas sistēmas attīstībā, stiprinot viņu zināšanas probācijas funkciju attīstībā, sabiedrisko attiecību jomā, u.c. Lai efektīvi koordinētu turpmāko Latvijas un Nīderlandes kolēģu atbalstu, Rīgā tikās visu trīs valstu probācijas dienestu vadības pārstāvji.

Tikšanās laikā Rīgā tika parakstīts arī četrpusējs memorands par visu pušu sadarbību probācijas jomā, lai atbalstītu Ukrainas Probācijas centra kolēģu centienus stiprināt un turpmāk attīstīt probācijas sistēmu Ukrainā. Memorandu parakstīja Latvijas Valsts probācijas dienests, Ukrainas Probācijas centrs un Nīderlandes Probācijas dienests (Reclassering) kopā ar Nīderlandes Helsinku komiteju (Netherlands Helsinki Comitte). Tas paredz koordinētu sadarbību rehabilitācijas un resocializācijas programmu, brīvprātīgā darba, elektroniskās uzraudzības, sabiedriskā darba, profesionālās izaugsmes, kvalitātes, sabiedrisko attiecību un komunikācijas, pētniecības, tehnoloģiju; nepilngadīgo noziedzības novēršanas, atjaunojošā taisnīguma un mediācijas jomās. 

Vizītes laikā liela uzmanība tika pievērsta nākotnes sadarbības aktivitātēm efektīvas slodzes pārvaldības, darba kvalitātes uzlabošanas, sabiedriskā darba un sabiedrisko attiecību jomās.

Rīgā nostiprinātais sadarbības modelis ir nozīmīgs pamats turpmākam efektīvam atbalstam Ukrainas Probācijas centra centienos tuvināties Eiropas standartiem sabiedrībā izciešamo sodu īstenošanā, vienlaikus veidojot drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību.