Jaunumi
Norvēģijas un Latvijas probācijas speciālisti Valsts probācijas dienestā

2023. gada 28. novembrī Norvēģijas Korekcijas dienesta Bergenas filiāles speciālisti apmeklēja Valsts probācijas dienestu. Šī vizīte bija turpinājums abu valstu probācijas dienestu sadarbībai, kas tika aizsākta šī gada septembrī, kad Valsts probācijas dienesta speciālisti apmeklēja Norvēģijas korekcijas dienesta, Bergenas pilsētas filiāli.

Š.g. 28. novembrī Valsts probācijas dienests iepazīstināja Norvēģu kolēģus daudzšķautņaino darbu ar probācijas klientiem Latvijā. Valsts probācijas dienesta peciālisti dalījās ar savu pieredzi par darba organizāciju, praksi, vērtībām, sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību. Tikšanās laikā Norvēģijas kolēģi apmeklēja arī Valsts probācijas dienestaElektroniskās uzraudzības centru. Vizītes noslēgumā puses vienojās par nepieciešamību arī turpmāk sadarboties, lai pilnveidotu darba praksi gan Latvijā, gan Norvēģijā.