Jaunumi
Sieviete norāda uz statistikas izdrukām

2024. gada maijā Valsts probācijas dienests (VPD) strādāja ar 6516 klientiem, no kuriem 86% bija vīrieši, 14% - sievietes, savukārt 23% bija bērni un jaunieši (20% – 11 – 17 gadu vecumā un 80% – 18 - 25 gadu vecumā). 

Vislielākais probācijas klientu skaits 2024. gada maijā bija sabiedriskā darba un uzraudzības funkcijās: 

 • 3068 – Sabiedriskais darbs 
 • 2975 – Uzraudzība  
 • 309 – Izlīgums 
 • 122 – Izvērtēšanas ziņojums  
 • 18 – Sabiedriskais darbs (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 
 • 24 – Probācijas novērošana  (Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis) 

Maijā sabiedriskajā darbā probācijas klienti nostrādāja 51 261 darba stundas. Tas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi 2024. gada maijā darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 195 164 eiro. 2024. gada maijā 99% gadījumu probācijas klienti ievēroja probācijas nosacījumus.   

Probācijas klientu sadalījums pēc izdarītā noziedzīgā nodarījuma (probācijas klienti, ar kuriem darbs uzsākts 2023. gadā):

 • 18 % - Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē (Krimināllikuma 262. pants)
 • 14 % - Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā (Krimināllikuma 180. pants)
 • 7% - zādzība (Krimināllikuma 175.pants)
 • 7% - Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana (Krimināllikuma 253. un 253.1 pants)
 • 4 %  - Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana (Krimināllikuma 185.pants)
 • 45% - Citi