Jaunumi
Rekis

Š.g. 22.janvārī Valsts probācijas dienesta (VPD) akcijā "Cilvēks - cilvēkam" piedalīsies mūziķis Reinis Reķis. Akcija notiks VPD telpās Rīgā, Lomonosova ielā 9.

Līdz šim akciju “Cilvēks cilvēkam” VPD jau 16 gadus rīko divreiz gadā jauniešiem, kas atrodas Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.  No šī gada akcijas darbības lauks tiek paplašināts un tā notiks arī katru mēnesi Rīgā jauniešiem, kas ir probācijas klienti.

Tradicionāli akcijas norisē piedalās, gan jaunieši, gan VPD darbinieki, brīvprātīgie un kopš 2014. gada arī sabiedrībā pazīstami, jauniešus interesējošu jomu pārstāvji. 2019.gada nogalē sadarbībā ar VPD Rīgas Rietumu reģiona teritoriālā struktūrvienības Jauniešu nodaļu pilotprojekta formātā divreiz akcija jau tika īstenota jauniešiem, kas ir probācijas klienti  (piedalījās Mārtiņš Aleksandrovičs – LMT Autosporta Akadēmijas mentors un Latvijas Ielu vingrošanas federācijas sportisti). Apkopojot gūtās atziņas un iespaidus, tika nolemts akciju iedibināt kā pastāvīgu iniciatīvu darbā ar jauniešiem. 

“Šajā akcijā piedalīšos jau trešo reizi. Pirmajās divās reizēs piedalījos akcijā Cēsīs. Esmu priecīgs par iespēju atkal iesaistīties šajā notikumā un ceru, ka jaunieši arī šoreiz būs tikpat atsaucīgi kā iepriekš. Akcijas laikā man ir bijusi iespēja nedaudz iepazīt jauniešus Cēsīs un droši varu teikt, ka viņi ne ar ko neatšķiras no citiem. Viņi ir izdarījuši kļūdas un nepareizas izvēles, kas maksājušas viņiem brīvību un sāpinājušas citus. Šie puiši vēl ir jauni, viņiem visa dzīve vēl priekšā. Ceru, ka ar savu piemēru varēšu viņiem parādīt to, ko ar neatlaidību un skaidru mērķi savā dzīve var sasniegt daudz. Protams, neizpaliks bungu spēlēšanas darbnīca. Tas parasti ir jautri.” Reinis Reķis