Ilona Linde saka uzrunu konferenče

Par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” apakšdarbības Nr.4.1.1. “Atbalsts starpinstitūciju sanāksmju (STIS) sadarbības modeļa attīstīšanai” ietvaros, Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu 6.jūnijā organizēja starpinstitūciju semināru speciālistiem darbā ar bērniem un jauniešiem “Jauni un jaudīgi: cik jaudas ir manī?” 

Šī gada konferences mērķis bija stiprināt Valsts probācijas dienesta speciālistus, pievēršot uzmanību cilvēkresursiem, izdegšanas riskiem, iekšējai jaudai un darba spējām. Probācijas klienti no 2023. gada ir arī bērni no 11 gadu vecuma. Profesionāļi uzņemas lielu atbildību, strādājot ar tik jauniem bērniem, tādēļ īpaši svarīgi tiem ir parūpēties par sevi.  

Seminārs speciālistiem darbā ar bērniem un jauniešiem tiek organizēts jau ceturto gadu. Tā mērķis ir pilnveidot speciālistu zināšanas un stiprināt speciālistu, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, kopu. Šogad seminārā piedalījās vairāk nekā 100 profesionāļi, tostarp Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālisti, Pusaudžu resursa centra pārstāvji un profesionāļi, kuri strādā valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās visā Latvijā. 

Lekcijās un darba grupās ar savām zināšanām dalījās  pieredzējuši praktiķi no Valsts probācijas dienesta, organizācijas “Mentor Latvia”, izziņas, atjaunotnes un kultūras centra "Miervidi", Leduds skolas, u.c.  

Dažas no svarīgākajām atziņām šī gada seminārā:  

Rūpes par sevi ir prasmes! Ir jāprot būt vērīgiem pret sevi! Indra Majore-Dūšele, centrs Miervidi.  

Ir svarīgi mēģināt saprast, kas traucē izmantot savu jaudu ikdienā. Jāfokusējas uz to, kas ir manā kontroles zonā, ko es varu mainīt. Brigita Mironova, Ledus skolas dibinātāja.