Semināra dalībnieki klausās uzrunu

Par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” apakšdarbības Nr.4.1.1. “Atbalsts starpinstitūciju sanāksmju (STIS) sadarbības modeļa attīstīšanai” ietvaros, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu 3.jūnijā tika organizēts daļēji klātienes starpinstitūciju seminārs speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem “Jauni un jaudīgi: līdzdalība un atbildība”.

Šāds seminārs tiek organizēts jau trešo gadu. Semināra mērķis ir pilnveidot speciālistu zināšanas un stiprināt speciālistu, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, kopu. Šogad seminārā piedalījās vairāk nekā 100 profesionāļi, tostarp Valsts probācijas dienesta nodarbinātie un Ieslodzījuma vietu pārvaldes profesionāļi, kas strādā gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan nevalstiskajās organizācijās visā Latvijā.

Seminārā diskusijās un darba grupās ar savām zināšanām dalījās  eksperti no Valsts probācijas dienesta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Bērnu un pusaudžu resursu centra, biedrības "Tautas palīdzības fonds", Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, u.c. 

Dažas no semināra tēmām: 

  • kā sabiedrība var līdzdarboties jauniešu dzīvē; 
  • kā pašvaldībā speciālisti strādā, lai veicinātu veselīgas jauniešu aktivitātes; 
  • kā domā un jūtas jaunietis, kuram apkārt ir daudz pieaugušo un katrs kaut ko sagaida no viņa; 
  • kā varētu atbalstīt bērnus, jauniešus un vecākus, kuri izjūt emocionālu spriedzi soda izpildes laikā; 
  • Valsts probācijas dienesta organizētās “Ģimenes sanāksmes” 
  • kā jūtas vecāks, kura bērns ir nonācis iestāžu redzeslokā; 
  • pusaudžu garīgās veselības veicināšana; 
  • pusaudžu līdzdarbošanās; 
  • darbs ar jauniešiem pašvaldībā. 

"2020.gada seminārā “Jauni un jaudīgi: darbs ar bērniem un jauniešiem” un 2021.gadā “Jauni un jaudīgi: digitālais gads” daudz tika runāts par to, kā attīstās bērns un jaunietis, ko un kā viņš domā, kādi ir viņa uzvedības mērķi. Šogad domājām un runājām par mums pašiem - ko mēs kā pieaugušie domājam, darām, lai bērni varētu veselīgi attīstīties. Šis pasākums bija unikāla iespēja dalīties jaunākajā pieredzē un idejās, darbā ar bērniem un jauniešiem. Viena no svarīgākajām atziņām pēc šī gada semināra ir: iespējas darbam ar jaunieti ir pietiekami plašas un mūsu, kā pieaugušo, atbildība ir palīdzēt jaunietim šīs iespējas pamanīt un izmantot." Inese Muceniece, semināra organizatore (Valsts probācijas dienests).