Jaunumi ESF
Vairāki cilvēki sadevušies rokās

Šogad Valsts probācijas dienests uzsāk jaunu iniciatīvu - iespēju probācijas klientu - bērnu un jauniešu vecākiem, un likumiskajiem pārstāvjiem tikties atbalstošā atmosfērā, lai nepastarpināti uzzinātu par probācijas speciālistu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī uzdotu sev interesējošos jautājumus.

2024. gada 26. martā no 15.00 līdz 17.00 notiks atbalstoša tikšanās probācijas klientu bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Šī būs iespēja nepastarpināti uzzināt par probācijas speciālistu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Šogad pirmā tikšanās notiks attālināti un klātienē Kurzemes reģionā.

Ne vienmēr ir viegli lūgt un jautāt pēc padoma, ja bērns vai jaunietis ir nonācis Valsts probācijas dienesta redzeslokā vai ir soli no tā, tādēļ ļoti ceram, ka iespēja tikties drošā vidē klātienē un attālināti, uzdot jautājumus, būs vērtīga to bērnu vecākiem, kuriem tas nepieciešams. 

Pieteikšanās diskusijai: ineta.kela@vpd.gov.lv, vai +371 29378224