Jaunumi
Cilvēki sanāksmē pie galda abstrakti

VPD teritoriālo struktūrvienību Konsultatīvajai padomēm ir šādi uzdevumi: 

1) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām izvērtēt institūciju sadarbību probācijas jomā un vienoties par vienotu pieeju jautājumu risināšanā; 

2) izskatīt valsts un pašvaldību institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju priekšlikumus institūciju sadarbības pilnveidošanai probācijas jomā; 

3) sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām informāciju un priekšlikumus par pasākumiem un resursiem, kas ir nepieciešami probācijas klientu veiksmīgai sociālai integrācijai vietējā kopienā vai institūciju sadarbības veicināšanai; 

4) nodrošināt informatīvo saikni starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un dienestu institūciju sadarbības veicināšanai. 

Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības konsultatīvās padomes sēde notiks 2024. gada 27.maijā no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00, Jelgavā, Lielā ielā 3A, 1. stāva konferenču zālē. 

Sēdes ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi: 

  • Par Valsts probācijas dienesta 2023. gada darbības rezultātiem un labo praksi darbā ar probācijas klientiem; 
  • Par probācijas programmu “AUTOkontrole” darbam ar personām, kuras vadījušas transportlīdzekli alkohola ietekmē. 
  • Par VPD Zemgales reģiona TSV Konsultatīvās padomes Apakšpadomes darbības rezultātiem. 

Par iespēju piedalīties Valsts probācijas dienesta Zemgales teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālo struktūrvienību rakstot uz e-pastu: zemgale@vpd.gov.lv, vai zvanot uz tālr..Nr. +371 26426643.

 

2024. gada 21.maijā, no 10.00 līdz 12.30, VPD Kurzemes reģiona TSV telpās Graudu ielā 50, Liepājā notiks VPD Kurzemes reģiona TSV Konsultatīvās padomes sēde. Tās laikā plānots izskatīt šādus jautājums:

Sēdes ietvaros tiks izskatīti šādi jautājumi: 

  • Par 2023. gada rādītājiem darbā ar probācijas klientiem.
  • Par probācijas programmu “AUTOkontrole” darbam ar personām, kuras vadījušas transportlīdzekli alkohola ietekmē.
  • Darbs ar bērniem un jauniešiem un citiem aktuāliem jautājumiem.

Par iespēju piedalīties Kurzemes reģiona TSV Konsultatīvās padomes sēdē, aicinām sazināties ar VPD Kurzemes reģiona pārstāvjiem rakstot uz kurzeme@vpd.gov.lv, vai zvanot uz +371 26231924.