Jaunumi
rokas pasniedz puzles gabaliņus

23. novembrī Latvijā tiek atzīmēta Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Lai speciālisti, kas savu kompetenču ietvaros strādā ar cilvēkiem, kas dara paŗi bērniem, ar cilvēkiem, kuri izdara smagus nodarījumus pret bērniem, š.g. 23. novembrī, jau devīto gadu, Valsts probācijas dienests organizēja konferenci "Būt blakus" (konference).  

Konferences mērķis ir apzināt un izprast speciālistu profesionālās kompetences un to robežas darbā ar personām, kuras veikušas dzimumnoziegumus. Speciālistiem ir svarīgi apzināties sava darba misiju, profesionālos un cilvēciskos resursus, kā arī robežas, lai skaidrāk izprastu savu lomu – būt blakus cilvēkam, kurš veic smagus noziegumus pret bērniem.  

Koneferencē Valsts probācijas dienesta, Ieslodzījuma vietu, Valsts policijas, bāriņtiesu un Tieslietu ministrijas darbiniekiem bija iespēja uzklausīt lektorus: Artūru Utinānu – ārstu, psihoterapeitu, Ievu Biti – LU asociēto profesori, klīnisko psiholoģi, kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālisti, Anvaru Zavacki – Valsts probācijas dienesta Mācību un pētījumu nodaļas datu analīzes vadošo ekspertu, Aivaru Cīruli - biologu, biedrības “Papardes zieds’ padomes viceprizedentu un Sanitu Jakuševu - Valsts probācijas dienesta Probācijas programmu nodaļas vecāko eksperti, konferences satura veidotāja. 

Visi konferences lektori uzsvēra, ka speciālistiem ir izšķiroši pazīt un apzināties pašiem sevi šajā darbā, svarīgi būt klātesošiem un izvērtēt savas personības kompetences, kuras var palīdzēt veikt šo darbu. Ikvienam speciālistam ir svarīgi stiprināt savas cilvēciskās vērtības.