Jaunumi

Valsts probācijas dienests (turpmāk – Dienests) uzaicina piedalīties cenu aptaujā "Par vecāka prasmju izpētes pakalpojuma iegādi".

Cenu aptaujas priekšmets: Nodrošināt Dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas probācijas klienta vecāka (mātes) prasmju izpēti un atzinuma sagatavošanu.

Cenu aptaujas prasības skatīt paziņojumam pievienotajā dokumentā.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2023. gada 6. septembrim, plkst. 17.00. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019, iesniedzot personīgi, darba dienās no plkst. 08.30 līdz 12.30 un no plkst.13.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 16.00) vai iesniedzot elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai elektroniskā pasta adresē: pasts@vpd.gov.lv.

Kontaktpersona: Jana Mituza, tālrunis: 22016802, e- pasts: Jana.Mituza@vpd.gov.lv pasts@vpd.gov.lv.