Laika posmā no šī gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam projekta darbības Nr. 1. “Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem” ietvaros sešās ieslodzījuma vietās (Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā un Rīgas Centrālcietumā) 220 notiesātie saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmās.

 

Kā arī 62 klientiem iepriekš minētajos cietumos sniegtas individuālās un/vai grupu NVA karjeras konsultācijas pirms atbrīvošanās sakarā ar darba meklēšanu (darbība Nr. 2. “Pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai”).

Tāpat projekta darbības Nr. 1. ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludinājusi atklātu konkursu “Valodu apmācības” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/43/ESF). Iepirkuma rezultātā kopumā 576 ieslodzītie astoņās ieslodzījuma vietās mācīsies latviešu valodu un kārtos valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Eksāmena rezultātā noteiks ieslodzīto valsts valodas prasmju kategoriju, paverot šiem cilvēkiem iespēju sekmīgāk konkurēt darba tirgū.

Notiek darbs pie specifisku atbalsta pasākumu plānošanas, bijušo ieslodzīto nodarbināšanai (projekta darbība Nr. 3.). Izsludināšanai sagatavota centu aptauja par atkarību novēršanas iespēju nodrošināšanu bijušajiem ieslodzītajiem, kas nav NVA klienti, tos iesaistot Minesotas programmā. Tāpat sagatavota iepirkuma dokumentācija par speciālistu, t.sk. psihologa, psihoterapeita konsultācijām bijušajiem ieslodzītajiem, lai novērstu problēmas, kuras traucē klienta nodarbinātībai.

Sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un nevalstisko organizāciju “Centrs Dardedze” projekta darbības Nr. 4. “Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem” ietvaros notiek darbs pie starptautiskās starpinstitucionālās sadarbības modeļa (MAPPA) konferences plānošanas, kas ir paredzēta šī gada 23. novembrī. Konference galvenā tēma ir seksuāla vardarbība pret bērnu un prevences pasākumi, lai to novērstu. Notikušas vairākas darba grupas par satura izstrādi. Konferences nodrošināšanai IeVP izsludināti sekojoši iepirkumi:

- Iepirkums PIL 10. panta kārtībā "Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes)” (identifikācijas Nr. IeVP 2017/44/ESF);

- Atklāts konkurss "Poligrāfijas un reprezentācijas materiālu iegāde, izgatavošana ar piegādi" (identifikācijas Nr. IeVP 2017/45/ESF).

Tāpat sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu uzsākta brīvprātīgo uzrunāšana un atlase darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Brīvprātīgo apmācības paredzētas šī gada septembrī.

Projekta darbības Nr. 5. “Brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā” ietvaros no aprīļa līdz jūnijam par darba specifiku ieslodzījuma vietās apmācīti 15 brīvprātīgie un 11 līdzgaitnieki. Apmācības organizētas Daugavgrīvas cietumā, Iļģuciema cietumā un Valmieras cietumā.

Plānojot projekta atbalsta pasākumus bijušo ieslodzīto ģimenēm (darbība Nr.6.), apkopota labā ārvalstu prakse par jauniešu likumpārkāpēju vecākiem, kā arī vardarbīgo un dzimumnoziedznieku ģimenes locekļiem domāto programmu iegūšanu un īstenošanu. Notikušas organizētas tikšanās ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās kāds no locekļiem ir ar uzvedības problēmām.

Saistībā ar projekta darbības Nr. 7 “Pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai” rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, šī gada otrajā ceturksnī organizēti kopumā septiņi Ģimenes dienu pasākumi - Olaines cietuma Atkarīgo centrā “Resocializācijas centrs atkarīgajiem” (divi pasākumi), Iļģuciema cietumā (viens pasākums) un Rīgas Centrālcietumā (četri pasākumi).