Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

2021.gada 3.ceturksnī, ievērojot epidemioloģiskās drošības un sociālās distancēšanās prasības, Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu  "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū".

  • 2021.gada 3.ceturksnī tika sarīkoti 11 Ģimenes dienu pasākumi, kuros piedalījās 131 ieslodzītais un 322 ģimenes locekļi, t.sk. 96 bērni. Pasākumi notika Valmieras cietumā, Jēkabpils cietumā, Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļā, Rīgas Centrālcietumā, Olaines cietumā (cietumu slimnīca), Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un Liepājas cietumā. Ja epidemioloģiskās drošības pasākumi pieļaus, arī šā gada 4.ceturksnī ieslodzījuma vietās notiks Ģimenes dienas. Jēkabpils cietumā, Iļģuciema cietumā un Centrālcietumā plānots organizēt lekciju ciklu ieslodzītajiem par ģimeni, tās nozīmi un attiecību veidošanu.
  • Jelgavas, Iļģuciema, Valmieras, Jēkabpils un Liepājas cietumos tika organizēti informatīvi brīvā laika pasākumi ieslodzītajiem – "Pasākums par līdzgaitniecību un brīvprātīgā pieredzes stāsts". Šajos pasākumos projekta darbinieki un brīvprātīgie – līdzgaitnieki prezentēja un informēja ieslodzītos par brīvprātīgā darba jomu/iniciatīvu – līdzgaitniecību. Brīvprātīgie stāstīja par savu pieredzi, kā ir būt par līdzgaitnieku, to, ar kādiem šķēršļiem un izaicinājumiem nākas saskarties, kad viņi sadarbojas ar bijušo ieslodzīto – probācijas klientu. Kopā tika novadīti seši pasākumi. Tajos piedalījās 82 ieslodzītie.
  • 3. ceturksnī latviešu valodas apmācības atsākās Jelgavas cietumā, kā arī tika turpinātas Jēkabpils cietumā, Liepājas cietumā, Valmieras cietumā un Rīgas Centrālcietumā. Pēc apmācību pabeigšanas tika organizētas Valsts izglītības satura centra valsts valodas pārbaudes. Jaunas grupas latviešu valodas apmācības uzsāka Valmieras cietumā, Iļģuciema cietumā un Daugavgrīvas cietumā un pēc apmācību pabeigšanas tika organizētas valsts izglītības satura centra valsts valodas pārbaudes.
  • Darba prasmju attīstības pasākumi notika visās ieslodzījuma vietās, īstenojot tādas  neformālās izglītības programmas, kā “Gleznošana” - Rīgas centrālcietumā, “Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzles u.t.t)” - Olaines cietuma Atkarīgo centrā, “Rokdarbi (filcēšana, pērļošana, leļļu izgatavošana, papīra rokdarbi u.t.t.)” - Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, “Dāvanu izgatavošana” – Jelgavas cietumā, “Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzles u.t.t.)” – Jēkabpils cietumā, “Dāvanu izgatavošana” – Liepājas cietumā, “Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzles u.t.t)” – Valmieras cietumā, “Kokapstrāde (kokgriešana, rotaļlietas, putnu būru izgatavošana, ceļa zīmju izgatavošana, puzles u.t.t.)” – Jēkabpils cietumā.
  • Ar projekta finansiālu atbalstu psihiskās veselības speciālistu konsultācijas uzsāka 37 jauni probācijas klienti. 3 ceturksnī tika sniegtas 242 konsultācijas. Notika četras grupu un septiņas individuālās supervīzijas brīvprātīgā darba veicējiem.
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un Valsts probācijas dienesta (VPD) darbiniekiem tika noorganizēts seminārs “Līdzgaitniecības modelis un tā koordinēšana starp Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu”.
  • 2021. gada 4. ceturksnī plānots organizēt Atbildīguma un atbalsta apļu un līdzgaitnieku apmācības brīvprātīgajiem. Tiks rīkotas intervijas ar sabiedrības pārstāvjiem, kuri iepriekš izrādīja interesi un pieteicās būt par brīvprātīgā darba veicējiem kriminālsodu izpildes sistēmā. Notiks arī supervīzijas brīvprātīgajiem.
  • Sadarbībā ar Tieslietu ministriju plānota gadskārtējā konference “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību”.
  • 4. ceturksnī 26. novembrī NVA administratīviem darbiniekiem un NVA karjeras konsultantiem un ieslodzījuma vietu darbiniekiem tiks organizētas apmācības par ieslodzījuma vietu darba specifiku.