Turpinās Eiropas Reģionālas attīstības fonda  Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība“ projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011 “Probācijas klientu  uzskaites sistēmas pilnveidošana” probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk - PLUS) pilnveidojumu izstrāde. E-lietas programmas pirmā posma ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 2021. gada 30. novembrim, ņemot vērā to, ka COVID-19 negatīvi ietekmējis e-lietas programmas realizēšanu.

Pēc projekta pabeigšanas Valsts probācijas dienesta klientiem būs iespēja portālā iesniegt un apstiprināt dokumentus, apskatīt piespiedu darba grafikus, elektroniskās uzraudzības grafikus, programmas grafikus, uzraudzības plānus u.c. dokumentus. Pakalpojumi portālā būs pieejami arī piespiedu/sabiedriskā darba devējiem un brīvprātīgajiem. 

Jau šobrīd Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā tiek saņemti dati no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas, Rīgas domes Pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmas, Valsts ieņēmuma dienesta un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  Invaliditātes informatīvās sistēmas, kas ļauj  iegūt informāciju starp sistēmā, kā arī probācijas klientiem nav jāpieprasa izziņas. 

Tupinās darbs pie E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likuma un E-lietas koplietošanas risinājumu platformas datu apstrādes noteikumiem.