Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"

2021.gada 3.ceturksnī, ievērojot epidemioloģiskās drošības un sociālās distancēšanās prasības, Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu  "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana".

 

 • 2021. gada 3.ceturksnī Resocializācijas programmu bloka pētnieki sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) un valsts probācijas dienesta (VPD) amatpersonām strādāja pie sešu resocializācijas programmu pilnveidošanas, vienas programmas ieviešanas un trīs programmu pārņemšanas.
 • Noslēgumam pietuvojusies IeVP programmu pilnveidošanā/izstrāde (“Esi apzināts” – novembrī plānots pabeigt programmas materiālu pilnveidošanu, decembrī ieplānotas programmu vadītāju mācības; EQUIP – atlasīti programmu vadītāji, novembrī ieplānotas programmu vadītāju mācības; “Stresa mazināšanas programma” – novembrī tiks atlasīti programmu vadītāji, līdz 2022. gada janvārim darbs pie programmas izstrādes tiks pabeigts; Dzīves skola 3 – darbu pie programmas pilnveidošanas plānots pabeigt 2022.gada 1.ceturksnī. Turpinās darbs programmas “Es un citi” izstrādē.)
 • Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības blokā tika izstrādātas jaunas mācību programmasSpecializētās kompetences ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes un uzraudzības jomās virsnieka dienesta veikšanai” (programmas apjoms: 942 stundas) un “Vispārējās zināšanas un prasmes ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes, uzraudzības, resocializācijas un vadības līmeņa jomās virsnieka dienesta veikšanai” ( programmas apjoms: 966 stundas).
 • Uzsākta  instrumentārija adoptācija: domāšanas kļūdu aptauja pēc adaptācijas  tiks izmantota EQUIP programmas dalībnieku testēšanā pirms un pēc programmas.
 • Pabeigts pilnveidotās programmas “Pārmaiņām-Jā!” aprobācijas pētījums. Ir izstrādāts pētījuma ziņojuma manuskripts. Plānots, ka decembrī bloka vadošā pētniece Dr.psych. V.Perepjolkina prezentēs programmas aprobācijas rezultātus IeVP amatpersonām.
 • Resocializācijas programmu bloka pētnieki ir sagatavojuši un nosūtījuši IeVP un VPD amatpersonām komentāru sniegšanai resocializācijas programmu standartu. Ir izstrādāta arī programmu licencēšanas vērtēšanas veidlapa. To turpmāk izmantos resocializācijas programmu licencēšanā.
 • Veiksmīgi pabeigti darbi pie risku un vajadzību novērtēšanas ( RVN) elektroniskās vides izveides IIS2 sistēmā. RVN elektroniskajā vidē izstrādāta RVN-V instrumenta funkcionējoša versija. Gada noslēdzošajā – 4. ceturksnī - RVN elektroniskajā vidē tiks ievietoti specializētie instrumenti, projekta pētnieki apmācīs darbiniekus, kā strādāt elektroniskajā vidē.
 • 2021. gada augustā notika pieci semināri darbam ar VRS un VRS-SO (Vardarbības riska skala un Vardarbības riska skalas dzimumnoziegumu versija) instrumentiem apmācītajam personālam. Šajos semināros darbiniekiem tika sniegtas konsultācijas un skaidrojumi par to, kā instrumentus lietot ikdienas darbā. Šī pilotprojekta īstenošana turpināsies arī 4.ceturksnī.
 • Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības bloka darbinieki organizēja divus tiešsaistes seminārus, kuros kopumā piedalījās 45 dalībnieki. Lektors seksologs, pārmaiņu treneris Artūrs Šulcs vadīja nodarbību IeVP un VPD speciālistiem darbam ar personām, kas veikušas dzimumnoziegumu, par metodēm darbā ar klientiem, kuriem ir seksuāla rakstura traucējumi, lektore Projekta vadošā pētniece Dr.psych. Viktorija Perepjolkina iepazīstināja ar “Vardarbības mazināšanas programmām” ieviešanai ieslodzījuma vietās.
 • No 20. līdz 23.septembrim Mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla attīstības bloka vadītājs Aigars Kruvesis un IeVP Mācību centra galvenā inspektore virsleitnante Kristīne Beitele pārstāvēja IeVP Polijas Tieslietu akadēmijas un EPTA (European Penitentiary Training Academies) rīkotā konferencē Polijas galvaspilsētā  Varšavā. Galvenā tēma - "Ieslodzījumu vietu pārvaldes COVID laikmetā: ietekme uz apmācību un mācīšanu." Kolēģi dalījās pieredzē par virtuālo treniņu metodiku apmācības procesos, par spējām pārorientēt savu darbu.
 • 2021.gada 3. ceturksnis iezīmējās arī ar sabiedrības informēšanas kampaņu “Nenovērsies! Atbalsti un iesaisties! Resocializācija ieslodzītajām un sodu izcietušajām personām”, kuras mērķis bija mazināt sabiedrības aizspriedumus pret bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī skaidrot valsts un pašvaldības iestāžu, ģimenes locekļu, uzņēmēju, brīvprātīgo darbinieku un plašākas sabiedrības lomu un iesaistes nozīmi ieslodzīto personu resocializācijā. Centrālais vēstījums: sekmīgai ieslodzīto un sodu izcietušo personu resocializācijai vajadzīgs visas sabiedrības atbalsts, tai skaitā valsts un pašvaldības iestāžu darbs, ģimenes locekļu, uzņēmēju un brīvprātīgo darbinieku iesaiste. Sabiedrība tika uzrunāta TV, nacionālajos un reģionālajos medijos. Mēŗkauditorijām – ieslodzīto ģimenes locekļiem un pašvaldību sociālajiem darbiniekiem - tika sagatavoti divi bukleti, sociālajos tīklos izvietotas sešas infografikas. Portālā “Delfi” tika izveidota īpaša kampaņas tematikai veltīta rubrika. Tajā varēja lasīt ekspertu publikācijas. Savukārt portālā santa.lv – cilvēkstāstus, kuros bijušie ieslodzītie atklāja savu ceļu no ieslodzījuma atgriežoties likumpaklausīgā dzīvē. Kampaņas noslēguma posmā notika iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par attieksmi pret ieslodzītajām un sodu izcietušajām personām. Tajā tika iesaistīti 1000 ekonomiski aktīvie iedzīvotāji un 500 uzņēmēji. Aptauja atklāja, ka pieaug iedzīvotāju un darba devēju izpratne un atbalsts bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā. Ja 2018. gadā 22% aptaujāto norādīja, ka Latvijas cietumu sistēma palīdz ieslodzītajiem mainīt savu uzvedību un laboties, tad šogad veiktajā aptaujā tā uzskatīja jau 34% aptaujāto. Savukārt Latvijas uzņēmēju aptaujā 88% uzņēmēju norādīja, ka iespēja strādāt ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, kā arī iespēja mācīties, ir ļoti būtiski faktori, lai bijušie ieslodzītie veiksmīgi atgrieztos sabiedrībā un vairs nenostātos uz noziedzības ceļa.