Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" 

2021.gada 4.ceturksnī, ievērojot epidemioloģiskās drošības un sociālās distancēšanās prasības, Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana". 

 • 2021. gada 4.ceturksnī projekta pētnieki sadarbībā ar IeVP un VPD amatpersonām strādāja pie 7 resocializācijas programmu pilnveidošanas, 2 programmu izstrādes procesa uzraudzības, vienas programmas ieviešanas un 3 programmu pārņemšanas. 
 • Ir pabeigtā IeVP programmas “Esi apzināts” izstrāde un 2022. gadā janvārī un februārī ir ieplānotas programmas vadītāju mācības. 
 • Ir pabeigta EQUIP programmas pilnveidošana, kuras rezultātā ir izstrādāta šīs programmas modificētā versija: “Domas. Atbildība. Rīcība (DAR)” un novembrī ir notikušas programmas vadītāju mācības, kā arī decembra sākumā notika papildu mācības par psiholoģiskiem novērtēšanas instrumentiem, kuras ir paredzēts izmantot šīs programmas ietvaros dalībnieku progresa novērtēšanai. 
 • “Stresa mazināšanas programma” – novembrī tika izraudzīti programmu vadītāji. Līdz 2022. gada janvārim darbs pie programmas izstrādes tiks pabeigts un 2022. gada martā ir ieplānotas programmas vadītāju mācības. 
 • “Dzīves skola 3” – darbu pie programmas pilnveidošanas plānots pabeigt 2022.gada 1.ceturksnī un 2022. gada aprīlī un maijā ir ieplānotas mācības programmas vadītājiem. 
 • Turpinās darbi pie programmas “Es un Tu” izstrādes. 
 • Bloka vadošā pētnieces Gundega Kukle un Sintija Lielšvāgere-Endele sadarbībā ar VPD amatpersonām piedalījās programmas dzimumnoziedzniekiem pilnveidošanā (plānots, ka programmas pilnveidošanas process tiks pabeigts 2022. gada 1. ceturksnī un 2. ceturksnī notiks programmas vadītāju mācības). 
 • Bloka vadošās pētnieces Zanes Ulmanes pārraudzībā ir izstrādātas divas specializētas resocializācijas programmas: ''Senioru programma” personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu (oktobrī tika novadītas mācības programmas vadītājiem), un Vardarbībā cietušo programma (2022. gada februārī ir ieplānotas programmas vadītāju mācības). 
 • Ir noslēgusies iepirkuma procedūra un abpusēji parakstīts līgums par trīs R&R2 programmu pārņemšanu (“R&R2 pamatprogramma", "R&R2 ADHD" un "R&R2 MHP”). Programmu materiālu tulkošanu un adaptāciju plānots veikt 2022.gada 1.ceturksnī. 
 • Latviešu un krievu valodā iztulkoti un aprobēti trīs psiholoģiskie instrumenti: aptauja “Kā es domāju?” (HIT) – domāšanas kļūdu novērtēšanai, aptauja “Sociomorālas refleksijas novērtējums – īsā objektīvā versija” (SRM-SFO) – morālās spriešanas attīstības novērtēšanai un aptauja “Pārskats par pusaudžu problēmām – saīsinātā versija” (IAP-SF) – sociālo prasmju novērtēšanai. Novadītas mācības programmas vadītājiem par šo instrumentu izmantošanu DAR programmas (bijušās EQUIP programmas) dalībnieku testēšanā pirms un pēc programmas. 
 • Pabeigts pilnveidotās programmas “Pārmaiņām-jā!” aprobācijas pētījums, izstrādāts pētījuma ziņojums. Decembrī bloka vadošā pētniece Viktorija Perepjolkina prezentēja pētījuma rezultātus IeVP amatpersonām.Izstrādāts un nosūtīts IeVP un VPD amatpersonām komentāru sniegšanai resocializācijas programmu standarts. 
 • Turpinot darbu pie risku un vajadzību novērtēšanas (RVN) instrumentu pilnveidošanas un ieviešanas Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) iestādēs, 2021. gada 3., 4., 10. un 24.novembrī notika STATIC-99R atjaunojošās mācības ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu darbiniekiem. Projekta darbinieki nodrošināja arī atbalstu VRS un VRS-SO (Vardarbības riska skala un Vardarbības riska skalas dzimumnoziegumu versija) pielietošanā. 
 • Turpinājās specializēto instrumentu ievietošana RVN elektroniskajā vidē. Komunicējot ar elektroniskās vides izstrādātājiem, tika novērstas novērotās funkcionēšanas nepilnības. Elektroniskās vides papildināšana un pilnveidošana plānota arī 2022.gada 1.ceturksnī. 
 • Tika sagatavots CANS instrumenta un apmācību iepirkums Valsts probācijas dienesta (VPD) vajadzībām. Pabeigta CANS instrumenta latviešu valodas sākotnējās versijas sagatavošana. Tā nodota VPD pārstāvjiem izskatīšanai. Notiek darbs VPD vajadzībām nepieciešamo pielāgojumu veikšanai. 
 • IeVP un VPD darbiniekiem bija nodrošināta iespēja piedalīties grupu un individuālās supervīzijās. Kopumā 2021.gada 4.ceturksnī tika sarīkotas 62 grupu supervīzijas. Individuālās supervīzijās iesaistījās 112 IeVP un VPD darbinieki. 
 • Tika pabeigti darbi pie jaunu mācību programmu izstrādes IeVP darbiniekiem “Specializētās kompetences resocializācijas jomā virsnieka dienestam penitenciārajās iestādēs” (370 stundas) un “Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas vadības jomās virsnieka dienesta veikšanai” (614 stundas), turpināta E-mācību sistēmas un e- izglītības vides Moodle izveide, satura izstrāde un ieviešana.