Jaunumi
Skatu punkti konferences plakāts

Š.g. 13. jūlijā projekta “Skatu punkti” rīkotajā seminārā “Pieredze ceļā uz atvērtību Kāpēc sākt? Kā sākt? Ko darīt?” Valsts probācijas dienesta vadītāja vietnieks Imants Jurevičius uzstāsies ar prezentāciju par pieredzi dažādības vadības ieviešanā ikdienas darbā VPD. Konferenci tiešsaistē būs iespējams skatīties: https://t.co/R6iaV0m7w6?amp=1.

Šogad, ik mēnesi Valsts probācijas dienests (VPD), sadarbībā ar biedrību “Bona fide Latvia” un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, VPD nodarbinātajiem un vairāku nevalstisko organizāciju biedriem tiešsaistē rīkoja dažādības vadības seminārus.

Pasākumu sēriju 2021.gada janvārī ievadīja dažādības vadības ekspertes Rasmas Pīpiķes ievadlekcija, kurā tika skaidrota dažādības vadības būtība, tās loma personālvadībā un pozitīvas, iekļaujošas vides veidošanā organizācijā. Tika skaidrota arī visas pasākumu sērijas būtība - atbrīvoties no trijiem negatīviem aspektiem, kas traucē kolektīviem veidot pozitīvu, iekļaujošu vidi: aizspriedumiem jūtu līmenī, negatīviem stereotipiem domāšanas līmenī un diskriminācijas rīcības līmenī. Līdz šim, kopumā pasākumu sērijā notikuši 7 semināri, kuros piedalījušies 1147 dalībnieki. Šie semināri bija veltīti šādām tēmām:

  • dzīvei ar invaliditāti - sabiedrības aizspriedumi un pārpratumi;
  • depresija -  ko nozīmē dzīve ar depresijas diagnozi, kādas sekas tas rada darbā, personīgajā dzīvē.
  • dzimuma maiņa – iemesli, kāpēc cilvēki to veic, sekas, kādas tas atstāj dzīvē un apkārtējās sabiedrības attieksmi – pārpratumiem, aizspriedumiem un diskrimināciju.
  • kā uz Latviju un mūsu sabiedrību raugās cilvēks no citas valsts;
  • cilvēka cīņa ar alkohola un narkotisko vielu atkarību;

Plānots, ka šogad, pasākumu sērijas ietvaros, notiks vēl vismaz pieci semināri.

Dažādības vadība ir organizāciju vadītāju rīcība, kas vērsta uz to, lai piesaistītu talantus  savai organizācijai, kā arī lai veidotu iekļaujošu un atbalstošu darba vidi, kuras ietvaros tiek novērtēts ikviens darbinieks, neskatoties uz viņu individuālo identitāti  un atšķirībām.

Mācību cikls tiks īstenots biedrības “Bona fide Latvia” īstenotā solidaritātes korpusa projekta “Kopā stipri!” ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.