Jaunumi
Akcijas dalībnieki

Šī gada pavasarī, Valsts probācijas dienesta 20. jubilejas gadā, probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem visā Latvijā dodas pie sabiedriskā darba devējiem, lai veiktu sabiedrisko darbu. Akcijas ietvaros tiek labiekārtotas teritorijas un telpas, kā arī paveikti citi sabiedrībai nozīmīgi darbi.  Akcija visā Latvijā notiks līdz 2023. gada jūlijam. Šī akcija ir iespēja visiem tās dalībniekiem dziļāk izprast gan profesionāļu, gan līdzcilvēku lomu, veidojot mūsu nākotnes sabiedrību. Tā ir iespēja uzzināt par iekļaujošas sabiedrības nozīmi to cilvēku dzīvēs, kuri kļūdījušies, savas kļūdas atzinuši un ir gatavi laboties.  

20. maijā Rīgā notika Valsts probācijas dienesta akcija “Kopā - drošākai, labākai un gudrākai sabiedrībai”. Akcijā probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem palīdzēja teritorijas un iekštelpu sakopšanas un labiekārtošanas darbos Kundziņsalas skolā, kurā aktīvi darbojas “Tautas palīdzības fonds”. Šī organizācija ir uzņēmusies ambiciozu misiju – pamestās telpās izveidot vietu, kurā katrs varēs nākt pavadīt laiku un pilnveidoties, tostarp arī probācijas klienti. Akcijā kopā ar vairāk kā 100 dalībniekiem piedalījās arī tieslietu ministre Inese Lībiņa - Egnere.

Valsts probācijas dienests Latvijā  strādā jau 20 gadus un kopš 2005. gada organizē sabiedriskā darba izpildi. Šobrīd šis ir viens no visbiežāk piemērotajiem kriminālsodiem Latvijā. Ik gadu to piemēro vairāk nekā 7000 personām. Ar sabiedrisko darbu personas visbiežāk tiek sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem.

Augstu novērtējama ir to sadarbības partneru atsaucība, kas dod iespēju veikt sabiedrisko darbu nepilngadīgajiem un jauniešiem. Varbūt tieši šī pieredze, savstarpēja draudzīga saskarsme ar kolēģiem un vides maiņa ir un būs tas pagrieziena punkts jauniešu dzīvēs, kas neļaus atkārtoti nonākt uz likumpārkāpuma ceļa. Ar šāda veida akcijām vēlamies lauzt stereotipus un izcelt mūsu vidū tos, kas nevērtē cilvēkus pēc viņu iepriekšējās pieredzes, nejautā, kas un kāpēc izdarīts. Visiem kopā tas mums ļauj augt iekļaujošā sabiedrībā, nestigmatizējot tos, kuriem to vai citu iemeslu dēļ ir nācies pieļaut kļūdas savā dzīvē. Tieslietu ministre Inese Lībiņa - Egnere.

Sabiedriskā darba izpildē liela nozīme ir darba devējiem. Iesaistīto organizāciju loks ar katru gadu paplašinās, kas sniedz iespēju probācijas klientus iesaistīt daudzveidīgos, viņu prasmēm un iemaņām atbilstošos, sabiedrībai noderīgos darbos. Papildus paveiktajiem darbiem tā ir iespēja personai veidot pozitīvu komunikāciju, socializēties, pārdomāt savas dzīves prioritātes, uzņemties atbildību par savu rīcību un gūt gandarījumu par paveikto.

Probācijas klients Aivars (vārds mainīts) 32 gadi:“Kad mani pieķēra par zādzību, protams, uzreiz nožēloju, bet neko vairs nevarēja darīt. Labi, ka ne cietums. Probācijas dienestā man izskaidroja, kāds darbs būs jāpaveic un kā būs jāstrādā. Sāku strādāt, palīdzēju remontdarbos, jo bija darba pieredze celtniecībā. Viegli nebija, jo sabiedriskais darbs ir jāapvieno ar savu darbu, ģimeni, aktivitātēm, kurās gribēju piedalīties, bet sapratu, ja neizpildīšu sabiedrisko darbu, nonākšu cietumā. Vietējā skolā izremontēju klasi un palīdzēju salabot mēbeles. Labi, ka varēju darīt darbus, kas padodas.

Sabiedriskais darbs ļauj cilvēkam ar savu darbu un iesaistīšanos atdarīt sabiedrībai nodarīto kaitējumu, tādējādi veicinot Taisnīguma atjaunošanas principu ietveršanu kriminālsodu izpildē. A. Barkāns Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Probācijas klienti ir liels atbalsts darba devējiem, veicot gan sarežģītus, gan mazkvalificētus darbus, kas ir nozīmīgi mūsu sabiedrībai. Sabiedriskais darbs tiek veikts pansionātos, bibliotēkās, muzejos, izglītības iestādēs, dzīvnieku patversmēs, nevalstiskajās organizācijās, reliģiskajās organizācijās, pašvaldību teritoriju uzkopšanā un labiekārtošanā u.c.

Bieži sabiedriskajā darbā ir jāpaveic arī ļoti atbildīgi darbi, kam nepieciešamas īpašas iemaņas vai izglītība.  Valsts probācijas dienesta praksē ir bijuši gadījumi, kad personas ir iesaistītas Covid-19 infekcijas seku mazināšanā, veicot dažādus palīgdarbus – palātu kārtošanu, inventāra pārnešanu. Ir veikts darbs ar pacientiem – tā laikā bija jāpilda medicīnas māsas pienākumi, sanitāra palīga pienākumi, kā arī medicīnas šofera pienākumi, pacientu pārvietošanā un medicīnas transporta apkopē. Sabiedriskais darbs ir veikts arī dažādos sporta un kultūras pasākumos, iesaistoties to organizēšanā, rūpējoties par cilvēku un auto transporta plūsmas drošību to laikā.

Īpaši pateicamies tiem darba devējiem, kuri ir gatavi iesaistīt aktivitātēs arī nepilngadīgos probācijas klientus, jo strādājot ar jauniešiem, ir nepieciešama īpaša pieeja, liela atbildības sajūta un misijas apziņa. J. Eihentāle Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāja.

Mēs darbojamies Kundziņsalas skolā - Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrā, kas līdz šim bija novārtā pamesta teritorija. Līdz ar to mums ir daudz paveicamu darbu. Mūsu mērķis ir nesteidzīgi attīstīt un uzturēt izveidoto, nezaudējot labo gaisotni un akcentus. Mēs ļoti augstu novērtējam brīvprātīgo palīdzību ikdienas darbos. Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu un probācijas klientiem ir efektīva, stabila un ļauj mums paveikt daudz vairāk. Man ir prieks, ka varam tikties un kopīgi darboties ar jauniešiem un dažādu paaudžu brīvprātīgajiem. Prieks redzēt, ka jaunieši ir darbīgi un gatavi apgūt jaunas iemaņas. Dzintra Ziemele “TAUTAS PALĪDZĪBAS FONDS” (sabiedriskā labuma organizācija)

Šobrīd Valsts probācijas dienests sadarbojas ar vairāk nekā 900 organizācijām sabiedriskā darba jomā visā Latvijā. Probācijas klientu darbs ir iespēja darba devējiem ietaupīt finanšu līdzekļus un novirzīt tos citu nozīmīgu darbu paveikšanai. Piemēram, sabiedriskā darba izpildes laikā probācijas klienti 2022. gadā strādāja 533 051 sabiedriskā darba stundas, kas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi darba devējiem 2022. gadā ļāva ietaupīt vismaz 1 541 589 eiro. Savukārt, aprēķinot sabiedriskajā darbā nostrādāto stundu skaitu par laiku kopš Valsts probācijas dienests organizē sabiedriskā darba izpildi - no 2005. gada līdz 2023. gadam, kopējais finanšu līdzekļu ietaupījumu apjoms pārsniedz piecpadsmit miljonus eiro.

Sabiedriskais darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Tā ir iespēja personai atlīdzināt nodarīto sabiedrībai, turpinot strādāt pamatdarbā, maksājot nodokļus un rūpējoties par ģimeni. Persona sabiedriskā darba laikā apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nākotnē ļauj veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā.