Jaunumi
Saeimas Juridiskā komisija tiekas ar VPD pārstāvjiem

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 17.janvārī, izbraukuma sēdē apmeklējot Valsts probācijas dienestu un tiekoties ar tā vadību, pauda atzinību par dienesta darbu.

“Mūsu sabiedrības priekšstati ir mainījušies, un vairums saprot, ka cietums nav nekāda panaceja,” pauda komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins. “Būtiski ir vērtēt motīvus, kāpēc katrs konkrētais cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, un strādāt pie tā, lai tas neatkārtotos,” sacīja komisijas priekšsēdētājs, akcentējot, ka Probācijas dienests godprātīgi pilda šos savā kompetencē esošos uzdevumus.

Probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius deputātus iepazīstināja ar dienesta struktūru, kompetencēm un darba metodēm. Kā atzīmēja I.Jurevičius, pērn decembrī dienestam ir bijuši vairāk nekā 7100 klientu, no kuriem 99 procenti ir ievērojuši probācijas nosacījumus. Kopumā 2022.gadā dienestam bijuši 16700 klientu.

Deputāti un Probācijas dienesta darbinieki pārrunāja arī izaicinājumus, ar kuriem dienests saskaras ikdienā. Tostarp īpaši akcentēts darbs ar personām, kuras notiesātas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Saeima pērn pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem noteikta kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Līdz ar pieņemtajām likuma izmaiņām paplašināta arī Probācijas dienesta kompetence.

Tāpat sēdes dalībnieki pievērsās jautājumam par dienesta darbu ar bērniem un jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadiem. Pērn dienesta klientu lokā bijis vairāk nekā 4000 šādu personu. Pārrunāta gan atbilstošu sociālās uzvedības korekcijas un rehabilitācijas pakalpojumu piesaiste, gan darbs ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

Izbraukuma sēdē klātesošie sprieda arī par Probācijas dienesta darbinieku atalgojumu un drošību, kā arī nepieciešamajiem līdzekļiem dienesta cilvēkresursu stiprināšanai. Tāpat pārrunāti rīki notiesāto personu finanšu pratības stiprināšanai un resocializācijai.

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas darbojas kopš 2003.gada. Tas izveidots, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesībaizsardzības iestāžu darbu. 

Foto: Reinis Inkēns, Saeima