Jaunumi
Tieslietu ministre sarokojās ar Valsts probācijas dienesta vadītāju

2023. gada 2. februārī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere apmeklēja Valsts probācijas dienestu, kur klātienē iepazinās ar probācijas speciālistiem un Valsts probācijas dienesta nozīmīgo darbu sabiedrības drošības labā.  

Tikšanās laikā ministre uzsvēra neatsveramo dienesta lomu, veidojot drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību. 

Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere atzina:  

“Jāturpina sabiedrības izglītošana par cēloņiem, kuru dēļ notiek likumpārkāpumi un jāveicina sabiedrības gatavība aktīvi iesaistīties likumpārkāpēju sociālajā iekļaušanā, tādējādi uzlabojot sabiedrības drošību un labklājību. Valsts probācijas dienests apzinīgi, efektīvi un ar misijas apziņu pilda savu uzdevumu – savu klientu atgriešanu sabiedrībā, tādējādi pasargājot sabiedrību no jauniem likuma pārkāpumiem.”

Ministre un probācijas speciālisti pārrunāja dienesta paveikto, nākotnes plānus, kā arī izaicinājumus, ar kuriem dienests saskaras ikdienā. Tikšanās laikā, pārrunājot dienesta funkciju izpildi, uzmanība tika pievērsta darbam ar personām, kuras notiesātas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. 2023. gadā tika pieņemti likuma grozījumi, ar kuriem noteikta kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Līdz ar pieņemtajām likuma izmaiņām pieaug dienesta atbildības apjoms. 

Īpaši tika akcentēts darbs jaunās dienesta funkcijas – probācijas novērošanas – ieviešanā. Tās ietvaros dienesta speciālisti strādās ar bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem un viņu ģimenēm. Darbam ar bērniem ir liela nozīme – tas ir atbilstošu sociālās uzvedības korekcijas un rehabilitācijas pakalpojumu piesaiste, darbs ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību kopumā. 2022.gadā dienesta klientu lokā bija 929 bērni. 

2022. gadā dienests strādāja ar vairāk nekā 16 700 probācijas klientiem, no, kuriem 25 % bija jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Vislielākais probācijas klientu skaits dienestā bija sabiedriskā darba funkcijā. 2022. gadā probācijas klienti strādāja 533,3 tūkstošus sabiedriskā darba stundas, kas darba devējiem ļāva ietaupīt vismaz 1,54 miljonus eiro.