Jaunumi
Valsts probācijas dienesta un Ukrainas kolēģi

No 5. līdz 9. septembrim  Valsts probācijas dienestu apmeklēja Ukrainas Tieslietu ministrijas Sodu izpildes departamenta Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Inna Popova un Ukrainas probācijas dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Katerina Denisjuk 
 
Ukrainas kolēģes Latvijā bija ieradušās, lai pilnveidotu profesionālās prasmes un iegūtu jaunu pieredzi sabiedrisko attiecību īstenošanas jomā. Vizītes virsmērķis bija stiprināt grafiskās un audio vizuālās komunikācijas veidošanas prasmes. Ukrainas kolēģēm vizuālās komunikācijas treniņus un radošās darbnīcas vadīja Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītājs Imants Mozers. Kopdarbošanās laikā ar Ukrainas kolēģēm tika modelēti labākie risinājumi probācijas jomas jautājumu skaidrošanai Ukrainas iedzīvotājiem ar mūsdienīgiem grafiskās un audiovizuālās jomas risinājumiem. Paredzēts, ka pārņemtā pieredze un izstrādātie risinājumi tiks izmantoti, lai Ukrainas sabiedrībai efektīvi skaidrotu probācijas lomu kriminālsodu izpildē un sabiedrības ieguvumus no tās.  
 
Vizītes ietvaros Ukrainas kolēģes apmeklēja Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālo struktūrvienību un tikās ar Valsts probācijas dienesta vadītāju Imantu Jurevičius. Vizītes ietvaros Ukrainas kolēģes apmeklēja arī Tieslietu ministriju, kur tikās ar Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru Jāni Bordānu, Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Papsujeviču un Tieslietu ministrijas Komunikācijas departamenta speciālistēm. 
 
Ukrainas kolēģu vizīte notika Nīderlandes Ārlietu ministrijas projekta “Probation and Alternative Sanctions in Ukraine" ietvaros un Latvijā tika īstenota sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Tieslietu ministrijas atbalstu.