Jaunumi
Ukrainas un Latvijas probācijas dienesta pārstāvju kopīgs foto

No 29. aprīļa līdz 3. maijam mācību vizītē Valsts probācijas dienestu apmeklēja Ukrainas probācijas dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Volodimirs Severins, Ukrainas probācijas dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists Dmitro Kravčuks un Netherlands Helsinki Comittee pārstāve Anhelina Šablovska.

Meistarklasēs kopā ar ekspertiem no Latvijas - Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītāju Imantu Mozeru un video mākslinieku Valdi Krūmiņu Ukrainas kolēģi apguva jaunas zināšanas efektīvu sabiedrisko attiecību veidošanas jomā. Šoreiz meistarklašu laikā tika pilnveidotas Ukrainas kolēģu zināšnas par video satura veidošanu. Nedēļas laikā Ukrainas kolēģi ieguva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas naratīva konceptualizēšanā un tā veidošanā. Meistarklases bija veltītas pilnam video veidošanas ciklam - no koncepcijas izstrādes, scenārija rakstīšanas, video materiālu režisēšanas, filmēšanas un montāžas, līdz pat aplādēm gatava video materiāla versijai, u.c.  Papildus tam, vizītes laikā kopā ar I. Mozeru tika izstrādāta visaptveroša koncepcija Ukrainas probācijas dienesta desmitgades jubilejas pasākumu un sabiedrības informēšanas aktivitātēm.

Imants Mozers par meistarklasi: "Mēs mācījām gan specifiskas tehniskas iemaņas, gan skaidrojām efektīva stāstījuma nozīmi un tā ietekmi uz auditoriju. Efektīvs stāsts ir kā tilts starp izvirzīto komunikācijas mērķi un klausītāju. Mēs strādājām radoši, lai mūsu dalībnieki šo tilta būvēšanas mākslu apgūtu vislabākajā veidā."

Volodymirs Severins, Ukrainas probācijas dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs vērš uzmanību sadarbības aspektam: "Starptautiskas mācības un pieredzes apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga mūsu profesionālajai izaugsmei. Tieši šādas iniciatīvas ļauj mums ieviest jaunas idejas un inovatīvus risinājumus savā darbā, kas būtiski veicinās mūsu probācijas dienesta attīstību un atbalstu tā darbam sabiedrībā."

Papildus meistarklasēm vizītes laikā Ukrainas kolēģi tikās ar Valsts probācijas dienesta vadītāju Imantu Jurevičius, apmeklēja Rīgas Austrumu reģiona teritoriālo struktūrvienību un iepazina probācijas speciālistu ikdienas darbu Latvijā.

 

Ukrainas probācijas dienest akolēģu vizīte Valsts probācijas dienestā notika ar Nīderlandes projekta "Advancing Justice and Accountabilty in Ukraine: Strenghtening and Support of the Prison System" atbalstu.