Jaunumi
Kāja ar sprādzes imitāciju - vārds drošība

Elektroniskās uzraudzības (EU) nodrošināšanai 31.05.2021., Valsts probācijas dienestā (VPD) notiks pāreja uz jaunu EU sistēmu un ierīcēm. Jaunā EU sistēma paredz būtiski uzlabotu datu drošību, kā arī, pēc atbilstošu normatīvo aktu spēkā stāšanās, VPD būs iespēja izmantot ierīces arī ar globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS). 

Līdz šim VPD izmantoja EU sistēmu, kas ļāva noteikt personas atrašanos savā dzīves vietā noteiktā laikā. Gadījumos, kad tiek pārkāpti EU nosacījumi, visbiežāk, persona noteiktajā laikā nav atradusies savā dzīves vietā vai noteiktā vietā un laikā, kas noteikta EU grafikā. Stājoties spēkā grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā, kuri 2021. gada 20. maijā atbalstīti Saeimā otrajā lasījumā, VPD būs iespēja pastiprināt probācijas klienta kontroli, izmantojot GPS ierīces. Šī papildus funkcionalitāte ļaus arī preventīvi atturēt personu no EU nosacījumu pārkāpumiem.  

EU saskaņā ar Krimināllikumā ietverto definīciju ir intensīvas kontroles pasākumi, kurus nosaka tiesa uz laiku no viena mēneša līdz divpadsmit mēnešiem, lai ierobežotu notiesātā brīvu pārvietošanos. Lai īstenotu EU, pie notiesātā ķermeņa piestiprina elektronisku ierīci, kas ļauj kontrolēt viņa atrašanos noteiktā vietā un laikā. Šogad aprit seši gadi kopš VPD īsteno EU klientiem, kuri nosacīti atbrīvoti pirms termiņa no soda izciešanas ar EU. Šo sešu gadu laikā VPD ir nodrošinājis EU 380 notiesātajam un 95% gadījumu pārbaudes laikā EU tika pabeigta veiksmīgi. 80% probācijas klientu, kuri nosacīti atbrīvoti pirms termiņa no soda izciešanas ar EU, ir nodibinājuši darba tiesiskās attiecības, uzsākot pelnīt sev un savām ģimenēm iztiku un maksājot nodokļus.