Jaunumi
Akcijas dalībnieki

Šī gada pavasarī, Valsts probācijas dienesta 20. jubilejas gadā, probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, sadarbības partneriem un brīvprātīgajiem visā Latvijā devās pie sadarbības partneriem, lai kopā paveiktu tiem nozīmīgus darbus.   

Akcija visā Latvijā notika no 2023. gada maija līdz 2023. gada jūlijam. Šī akcija bija iespēja visiem tās dalībniekiem dziļāk izprast gan profesionāļu, gan līdzcilvēku lomu, veidojot mūsu nākotnes sabiedrību. Tā bija iespēja uzzināt par iekļaujošas sabiedrības nozīmi to cilvēku dzīvēs, kuri kļūdījušies, savas kļūdas atzinuši un ir gatavi laboties.   

Akcija notika 30 Latvijas pilsētās un tajā piedalījās vairāk nekā 250 cilvēki. Akcijas laikā Valsts probācijas dienesta sadarbības partneriem tika palīdzēts dažādos teritoriju un telpu labiekārtošanas darbos. Sadarbības partneru loks, kam palīdzēts ir ļoti plašs - krīžu centri, sabiedriskā labuma organizācijas, pašvaldības, biedrības darbam ar jauniešiem, sporta kompleksi, dzīvnieku patversmes, u.c. 

Vislielākā akcija notika Rīgā, kurā kopā ar 80 dalībniekiem piedalījās arī tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere. Šajā akcijā probācijas speciālisti kopā ar probācijas klientiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem devās pie “Tautas palīdzības fonds” (Sabiedriskā labuma organizācija), lai palīdzētu teritorijas un iekštelpu sakopšanas un labiekārtošanas darbos Kundziņsalas skolā.  

Valsts probācijas dienests Latvijā  strādā jau 20 gadus un kopš 2005. gada organizē sabiedriskā darba izpildi. Šobrīd šis ir viens no visbiežāk piemērotajiem kriminālsodiem Latvijā. Ik gadu to piemēro vairāk nekā 7000 personām. Ar sabiedrisko darbu personas visbiežāk tiek sodītas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, zādzībām, krāpšanām un citiem mantiskiem noziegumiem.  

Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius uzsver, ka sabiedriskais darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu. Tā ir iespēja personai atlīdzināt nodarīto sabiedrībai, turpinot strādāt pamatdarbā, maksājot nodokļus un rūpējoties par ģimeni. Persona sabiedriskā darba laikā apgūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nākotnē ļauj veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, kā arī attur no jauno noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. 

Šobrīd Valsts probācijas dienests sadarbojas ar vairāk nekā 900 organizācijām sabiedriskā darba jomā visā Latvijā. Probācijas klientu darbs ir iespēja darba devējiem ietaupīt finanšu līdzekļus un novirzīt tos citu nozīmīgu darbu paveikšanai. Piemēram, sabiedriskā darba izpildes laikā probācijas klienti 2022. gadā strādāja 533 051 sabiedriskā darba stundas, kas saskaņā ar minimālās stundas tarifa likmi darba devējiem vien 2022. gadā ļāva ietaupīt vismaz 1 541 589 eiro. Savukārt, aprēķinot sabiedriskajā darbā nostrādāto stundu skaitu par laiku kopš Valsts probācijas dienests organizē sabiedriskā darba izpildi - no 2005. gada līdz 2023. gadam, kopējais finanšu līdzekļu ietaupījumu apjoms pārsniedz piecpadsmit miljonus eiro.