Jaunumi
Dažādības vadība ziņas titulbilde. Dažādu krāsu un izmēru kauliņi uz galda.

2021.gadā Valsts probācijas dienesta (VPD) un vairāku nevalstisko organizāciju biedri apgūs dažādības vadību 12 mācību sesijās.  Mācībās to dalībniekiem tiks attīstīta prasme bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu iepazīšanai. Mācības organizēs biedrība “Bona fide Latvia” sadarbībā ar VPD un nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.

Šī gada 28.janvārī vebināra formā notiks  pirmās mācības. Ar šo vebināru tiks uzsākts gadu ilgs pasākumu cikls, kura ietvaros, katru mēnesi notiks atvērtas un drosmīgas lekcijas VPD darbiniekiem, biedrībai “Bona fide Latvia” un citu nevalstisko organizāciju biedriem par dažādības vadību.

Pasākumu ciklu vadīs pieredzējusī dažādības vadības eksperte Rasma Pīpiķe, kura ir vadošā eksperte vairākos nozīmīgos dažādības veicināšanas projektos, kurus īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”.  Viņa sadarbībā ar citiem ekspertiem nodrošina dažādības vadības mācības visā Latvijas teritorijā, kā arī  kopā ar kolēģiem īsteno darba devēju kustību "Dažādībā ir spēks!", kuras ietvaros ikviens darba devējs var veikt pašvērtējumu atvērtībai savā darba vidē.

“Pasākumos viesosies cilvēki, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar citu nosodījumu viņu identitātes dēļ, viņi dalīsies savos unikālajos dzīves stāstos un sniegs iespēju citiem izzināt neiecietības un diskriminācijas baiso pusi, to pusi, kurā varam nonākt ikviens, ja apstākļi izvēršas ne tā kā iecerēts, kā arī sniegs ieskatu tajos aspektos, kas rada apbrīnu par cilvēka spējām, neskatoties uz grūtībām savā dzīvē paveikt kolosālas lietas, kas iedvesmo citus.” stāsta dažādības vadības eksperte, Rasma Pīpiķe.

“Pasākuma cikls VPD tiks īstenots saskaņā ar darbības plānošanas dokumentiem, kas paredz veicināt  dažādības vadības pieejas iekļaušanu ikdienas darbā. Mācību mērķis ir veidot darbinieku izpratni un paplašināt redzesloku saskarsmē ar cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām, kā arī stiprināt darbinieku zināšanas un izpratni par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi.” VPD, Darbības analīzes un attīstība departamenta vadītājs, Imants Jurevičius.

Dažādības vadība ir organizāciju vadītāju rīcība, kas vērsta uz to, lai piesaistītu talantus  savai organizācijai, kā arī lai veidotu iekļaujošu un atbalstošu darba vidi, kuras ietvaros tiek novērtēts ikviens darbinieks, neskatoties uz viņu individuālo identitāti  un atšķirībām.

Mācību cikls tiks īstenots biedrības “Bona fide Latvia” īstenotā solidaritātes korpusa projekta “Kopā stipri!” ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.