Jaunumi
Tulkots ar mašīntulkotāju
Meitene izstiepusi roku aizstāvoties

Šogad, 22. februārī, jau trīsdesmit pirmo reizi,  Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmē Eiropas dienu noziegumos cietušajiem, ietvaros tiek organizēti dažādi pasākumi, lai aktualizētu noziegumos cietušo lomu.  

Eiropā katru gadu no vardarbības cieš 75 miljoni cilvēki. Latvijā katra trešā sieviete atzīst, ka reizi mūžā piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību, kas pierāda, ka arī Latvijā šis jautājums ir ļoti aktuāls. 

Lai sniegtu atbalstu cietušajiem, Eiropas Parlaments un padome 2012. gada 25. oktobrī pieņēma Direktīvu 2012/29/ES, kas nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, ar mērķi ieviest cietušajām personām veidotus, vienkārši saprotamus un praktiski piemērojamus atbalsta pasākumus.  

Taisnīguma nodrošināšanai ar vainīgo sodīšanu vien ir par maz, jo tas nesniedz atbalstu personām, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos, tāpēc, lai mazinātu vardarbību, Valsts, pašvaldību iestādes un organizācijas palīdz ne tikai cietušajiem, bet arī strādā ar varmākām, iemācot viņiem nevardarbīgu konfliktu risināšanas prasmes.

Arī Valsts probācijas dienests (Dienests) sniedz atbalstu noziegumos cietušajiem - kopš 2005.gada Dienests organizē izlīguma procesu, kura laikā konfliktā iesaistītajām pusēm – likumpārkāpējam un cietušajam ir iespēja runāt par noziedzīgo nodarījumu un tā sekām. Tā ir iespēja konfliktā iesaistītajām pusēm vienoties par abpusēji pieņemamu risinājumu. 2020. gadā Dienestā strādāja ar 1384 izlīguma procesiem. Ņemot vērā, ka likumpārkāpumā var būt vairāki cietušie, tas nozīmē, ka Dienests 2020.gadā strādāja ar vairāk kā  1384 noziegumos cietušajiem.

Lai veicinātu starpinstitūciju sadarbību cietušo personu aizsardzības un atbalsta uzlabošanai, kā arī paaugstinātu informētību par cietušajiem un likumpārkāpējiem pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām saņemt atbalstu, Latvijā, šā gada 19. februārī, jau otro gadu, Dienests organizēja semināru „Ceļš pēc noziedzīgā nodarījuma II”.    

Seminārā piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts policijas, Tiesu administrācijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts prezidenta kancelejas, Labklājības ministrijas, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Juridiskās palīdzības administrācijas, krīžu un konsultāciju centra "Skalbes”, centra „Marta” u.c.    

Seminārā piedalījās arī ārvalstu eksperti - Eiropas foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) biedri - Frauke Petzold (Vācija) un Annemieke Wolthuis (Nīderlande), kuri dalījās ar labās prakses piemēriem un informāciju no veiktajiem pētījumiem cietušo atbalsta jomā.  

Savukārt 22. februārī krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” rīkotajā tiešsaistes seminārā un ekspertu diskusijā “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021” Dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja Diāna Ziediņa, dalījās ar Dienesta pieredzi noziegumos cietušo atbalsta jomā.   

Semināros pārrunātais apliecina, ka kopumā ir paveikts liels darbs noziegumos cietušo interešu aizsardzībai, taču nākamais nozīmīgais solis ir vienotas cietušo atbalsta sistēmas izveidošana, lai cietušais var saņemt visu nepieciešamo atbalstu vienuviet.

Ir svarīgi apzināties, ka mēs katrs, gan individuāli, gan visi kopā, esam atbildīgi par sabiedrības veselību un drošību!