Jaunumi
Konferences plakāts

Šonedēļ, 25. un 26. maijā,  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu Rīgā organizē starptautisku konferenci korekcijas dienestu speciālistiem “Nākotnes kompetences nākotnes cietumiem”. Konferences laikā tiks diskutēts par resocializācijas sistēmas pilnveidošanu, bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā, nepieciešamību pēc mūsdienīgas un daudzveidīgas infrastruktūras, personāla spēju pielāgoties dažādām situācijām un apstākļiem, profesionālajām kompetencēm, kā arī digitālo tehnoloģiju ieviešanu ikdienas darbā ar korekcijas dienestu klientiem.

Konferencē Valsts probācijas dienestu pārstāvēs Anvars Zavackis (Mācību un pētījumu nodaļas vadošais datu analīzes eksperts) ar prezentāciju “Uzdrīkstēties un darīt: aģentspēja kriminālsodu izpildē” un Krista Skara (Probācijas programmu nodaļas vadītāja) ar prezentāciju “Laimīgie nenogalina”.

Ar savām prezentācijām Valsts probācijas dienesta pārstāvji vēlas izaicināt un vienlaicīgi rosināt domāt par jaunu darba metožu attīstīšanu un to iedzīvināšanu korekcijas dienestos. Iegūt jaunas zināšanas un apgūt prasmes, domāt un mērķtiecīgi rīkoties. Dažkārt šķiet, ka tas ir vienkārši. Vai tas tā ir? Dažkārt mūsu jauniegūtās zināšanas, prasmes, metodes un citi “resocializācijas rīki” tiek nolikti kādā plauktā vai atvilktnē un aizmirsti. Ko darīt, lai tas tā nenotiktu?

Darbs korekcijas dienestos ir misijas darbs, tāpēc konferences ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta kvalificētam personālam korekcijas dienestos. Latvijā šobrīd norit darbi pie divu būtisku būvniecības objektu īstenošanas – Jaunā Liepājas cietuma, kā ar Mācību centra Olainē. Tieši Mācību centrs tiek veidots ar mērķi uzlabot korekcijas dienestu personālam pieejamo apmācību vidi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, tādējādi veicinot personāla kvalifikācijas celšanu un līdz ar to arī mūsdienīgas soda izpildes nodrošināšanu, kā arī notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidi ieslodzījuma vietās.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Korekcijas dienesti piedalās ļoti būtiska mērķa – sabiedrības drošības – sasniegšanā, tāpēc tiem ir jābūt stabiliem, ar skaidri definētiem rīcības algoritmiem un spējīgu personālu. Un tomēr tiem jāspēj reaģēt arī uz strauji mainīgo vidi – to apliecina arī pēdējā laika notikumi Latvijā. Korekcijas dienestu pēdējo gadu attīstība liecina, ka gan Ieslodzījuma vietu pārvaldē, gan Valsts probācijas dienestā nemitīgi tiek izmēģināti un ieviesti jauni rīcības modeļi, inovācijas, kas no personāla prasa spēju pielāgoties, pieņemt jauno un elastīgi reaģēt uz notiekošo. Ir nepieciešamas arī jaunas zināšanas un kompetences, kuras neviens nevar pēc burvju mājiena izvilkt no kabatas.”

Konferences ietvaros korekcijas dienestu pārstāvji dalīsies pieredzē darbā ar ieslodzītājiem un bijušajiem ieslodzītajiem, darbosies grupās, lai rastu atbildes uz provokatīviem un ļoti ietilpīgiem jautājumiem – jautājumiem, kas liecina par korekcijas dienestu sistēmas briedumu un gatavību grūtiem un neviennozīmīgiem jautājumiem un risinājumiem, jo šobrīd un nākotnē personāla kompetenču pilnveide būs būtisks instruments resocializācijas procesā. Konferences programma pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Konference tiek organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projekta ietvaros.