Jaunumi
Grafiski attēlots sadarbības tīkls

29. oktobrī tiešsaistē notika Valsts probācijas dienesta (VPD) Rīgas Austrumu reģiona un Rīgas Rietumu reģiona teritoriālo struktūrvienību konsultatīvās padomes sanāksmē sanāksme, kuras pamattēma bija “Taisnīguma atjaunošana”. 

Lai pārrunātu aktualitātes, nākotnes izaicinājumus un iespējas sadarbībā, sanāksmē piedalījās Tieslietu ministrijas, tiesas, prokuratūras, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar detalizētu informācijas apkopojumu par kriminālsodu izpildes aktualitātēm VPD

Pasākuma laikā tika piedāvāts noskatīties arī vairākas intervijas, kas ļāva iepazīt taisnīguma atjaunošanas (TA) procesu caur viedokļu prizmu, ko veido “triumvirāts” – TA procesa dalībnieks, TA procesa praktiķis un TA procesa pētnieks. Sanāksmes dalībnieki piedalījās arī dažādās tematiskajās diskusiju grupās, kurās pārrunāja sabiedrības iesaistīšantaisnīguma atjaunošanas procesā, izlīguma nosacījumu pārraudzīšanu un izlīguma tiesiskās sekas, kā arī uzticēšanos taisnīguma atjaunošanas procesam. Risinājās arī diskusija par taisnīguma atjaunošanas procesa nozīmi darbā ar nepilngadīgajiem, kā arī par procesa virzītāja lomu.