Jaunumi
VPD un Dārzkopība sinstitūta pārstāvju kopbilde

Lai apzinātu resursus, kas pieejami Valsts probācijas dienesta (VPD) funkciju īstenošanai Zemgales reģionā, š.g. 22. un 23. aprīlī VPD vadītājs Imants Jurevičius un VPD departamentu pārstāvji apmeklēja VPD Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Dobeles un Bauskas nodaļas.

Vizītes ietvaros Zemgalē VPD vadība ar sadarbības partneriem un pašvaldības iestādēm pārrunāja šī brīža aktualitātes, nākotnes izaicinājumus un iespējas vēl efektīvākas sadarbības veidošanai nākotnē.

Tiekoties ar ģimenes atbalsta centru “Lejasstrazdi” tika apspriesta līdzšinējā sadarbība darbā ar bērniem, kā arī izaicinājumi un nepieciešamie pilnveidojumi darbā ar bērniem, kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Vizītē Dārzkopības institūtā un Rundāles pilī tika pārrunāta pieredze sadarbojoties sabiedrisko darbu izpildes jomā, kā arī iespējamā nākotnes sadarbība ar Dārzkopības institūtu kopīgos projektos probācijas klientu sociālās integrācijas jomā. Ar  biedrību “Laiks jauniešiem” tika pārrunāta sadarbība sabiedrisko darbu izpildes jomā. Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darbam ar jauniešiem, kā arī iespējas vēl efektīvākas sadarbības veidošanai mentoringa un līdzgaitniecības jomās.