Jaunumi
VPD20 Kurzemes konferences dalībnieki Lielajā dzintarā

2023. gada 20. septembrī koncertzālē “Lielais dzintars” notika svinīga konference, kas veltīta Valsts probācijas dienesta divdesmit gadu jubilejai Kurzemes reģionā. Šīs konferences fokusā – tēma – sadarbība un brīvprātīgais darbs, lai veidotu drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību. 

Šis ir pirmais Valsts probācijas dienesta reģionāla līmeņa pasākums, kas veltīts jautājumiem par sabiedrības līdzdalību drošākas sabiedrības veidošanā. Konferences dalībnieki varēja dziļāk izprast gan profesionāļu, gan līdzcilvēku lomu, veidojot mūsu nākotnes sabiedrību. Tā bija iespēja uzzināt par iekļaujošas sabiedrības nozīmi to cilvēku dzīvēs, kuri kļūdījušies, savas kļūdas atzinuši un ir gatavi laboties. Konferencē ar savu pieredzi dalījās brīvprātīgie, kas vairākus gadus strādā ar probācijas klientiem, kā arī Valsts probācijas dienesta sadarbības partneri no nevalstiskā sektora, kas aktīvi atbalsta probācijas klientus viņu ceļā uz sociāli atbalstāmu dzīvi nākotnē. Ar uzrunām tās dalībniekus iedvesmoja Imants Jurevičius - Valsts probācijas dienesta vadītājs, Liepājas domes priekšsēdētājs - Gunārs Ansiņš, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks - Indulis Blīgzna, Madara Lapsa - Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra vadītāja un Guntis Ivanovskis centra brīvprātīgais, Linda Ulāne - “Radi vidi pats” – Projektu vadītāji, neformālās izglītības apmācību vadītāji, Santa Krilova biedrības “Patvērums ģimenei” vadītāja, Edijs Klaišis - “OPEN radošais centrs” vadītājs, Gita Rozentāle – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Liepājas cietums priekšniece un Liepājas teātra aktieris – Armands Kaušelis. 

Ik gadu Valsts probācijas dienests pateicas brīvprātīgajiem un nevalstiskajām organizācijām par īpašo ieguldījumu, ko tie snieguši, līdzdarbojoties Valsts probācijas dienestam un veidojot drošāku sabiedrību.  Arī šīs konferences laikā notika svinīga ceremonija, kurā tika apbalvoti divdesmit četri Valsts probācijas dienesta brīvprātīgie un sadarbības partneri Kurzemes reģionā, kas snieguši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības uzlabošanā šogad. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt arī Liepājas cietumā radītos rokdarbus un zīmējumus. 

Konferences organizatore, Ineta Kēla skaidro: “Kurzemes reģionā  ir divpadsmit brīvprātīgā darba veicēji, kuri ir nozīmīgi Valsts probācijas dienesta komandas dalībnieki. Būtiska loma probācijas klienta resocializācijas procesā ir līdzgaitniecībai. Līdzgaitniecība ir brīvprātīga sadarbība starp brīvprātīgo (līdzgaitnieku) un probācijas klientu (aizbilstamo), lai kopīgi sasniegtu izvirzītos mērķus. Kurzemē līdzgaitnieki aktīvi iesaistās atbalsta pasākumu sniegšanā probācijas klientiem. Viņi ir palīdzējuši probācijas klientiem kļūt sociāli atbildīgākiem, atbalstot tos sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, iepazīstinot ar vietām, kur pašvaldībās var pavadīt brīvo laiku, gūt jaunu pieredzi, zināšanas un iemaņas, kā arī iedrošinājuši uzsākt un turpināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.” 

Ikvienam dažkārt ir nepieciešams iedrošinājums un atbalsts, lai aizsāktu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. Probācijas klientiem šis iedrošinājums ir vēl nozīmīgāks. Mēs, katrs varam sniegt ieguldījumu un līdzdarboties labākas sabiedrības veidošanā. Valsts probācijas dienesta Kurzemes kolektīvs aicina brīvprātīgos pievienoties mūsu komandai, veidojot drošāku sabiedrību!  

Vairāk informācijas: https://www.vpd.gov.lv/lv/jaunums/klusti-par-valsts-probacijas-dienesta-brivpratigo-0

Foto: Jānis Ozoliņš