Jaunumi
Plakāts - Ģimenei draudzīga darbavieta

2021. gada 3. jūnijā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) uzsāka jaunu iniciatīvu "Ģimenei draudzīga darbavieta", kuras mērķis ir godināt ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides attīstību Latvijā. Valsts pārvaldes kategorijā šo statusu ieguva Valsts probācijas dienests.

Par ģimenei draudzīgu darbavietu tika atzītas organizācijas, kas dod iespēju darbiniekiem pavadīt vairāk laika ar ģimeni, nodrošina atbalstu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, kā arī strādājošo izglītības iespējām, vērtē un nodrošina strādājošo veselības aizsardzību, nodrošina ģimenei draudzīgu darba vidi ilgtermiņā, u.c. Svarīgākais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Valsts probācijas dienests saviem nodarbinātajiem nodrošina dažādas iespējas, kas ir vērstas uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram:

  • elastīgā darba iespēja;
  • darba laika maiņas iespēja;
  • attālinātā darba iespēja;
  • plaša veselības apdrošināšanas polise no pirmās darba dienas ar iekļautām psihoterapeita konsultācijām, ambulatoro rehabilitāciju, fizikālās terapijas procedūrām, redzes korekcijas līdzekļu apmaksu, u.c.;
  • brīvas dienas dažādos dzīves gadījumos (t.sk. sakarā ar stāšanos laulībā, bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4.klasē, tuvinieka nāves gadījumā, u.c.);
  • pabalsti noteiktos gadījumos (piemēram, tuvinieka nāves gadījumā, par apgādībā esošu bērnu invalīdu, u.c.);
  • darba dienas saīsināšana pirmssvētku dienās par divām stundām;
  • ir nodrošināta darbinieku pārstāvniecība ar arodbiedrības palīdzību;
  • u.c.

Atkarībā no darba izpildes novērtējuma, nodarbinātajam, papildus ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam, ir iespēja saņemt līdz pat 10 darba dienām ilgu papildatvaļinājumu par vērtējumu, kā arī, atbilstoši šim vērtējumam, izvērtējot finanšu iespējas, tiek izmaksātas novērtēšanas prēmijas. Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem ir nodrošinātas gan individuālās, gan grupu supervīzijas. Nodarbinātajiem ir iespēja saņemt apmaksātu normatīvajos aktos noteikto mācību atvaļinājumu, kā arī Valsts probācijas dienests nodrošina iespēju nodarbinātajiem piedalīties dažādās mācībās, semināros, t.sk. par stresa vadību. Izvērtējot veicamā amata pienākumu specifiku un nepieciešamību nodrošināt Valsts probācijas dienesta darbības nepārtrauktību, ir iespēja rast risinājumus, lai nodarbinātie varētu strādāt tuvāk savai dzīvesvietai. 

Valsts probācijas dienests lepojas ar jauniegūto statusu un plāno pilnveidot īstenojamās aktivitātes, lai vēl efektīvāk saskaņotu mūsu nodarbināto un viņu ģimeņu dzīves.