Jaunumi
EFEJ 20 gadu jubilejas raksta titulbilde

2020.gads ir organizācijas Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice) 20 gadu pastāvēšanas jubilejas gads. Organizācija Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai ir nevalstiska un nepolitiska organizācija, kas izveidota 2000.gada 8.decembrī, apvienojot sākotnēji 50 cilvēkus no 15 dažādām Eiropas valstīm ar mērķi veicināt cietušā un likumpārkāpēja izlīguma procesa un citu taisnīguma atjaunošanas programmu ieviešanu Eiropā. Šobrīd Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai saime ir izaugusi, apvienojot 400 individuālos biedrus un vairāk kā 80 organizācijas - pasaules līmeņa pētniekus, kriminologus, zinātniekus, praktiķus, politikas veidotājus un citus interesentus. 

Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai ir sniedzis būtisku ieguldījumu starptautiskās informācijas apmaiņas nodrošināšanā, efektīvas taisnīguma atjaunošanas politikas veidošanā, pētījumu attīstībā par pasaulē aktuāliem jautājumiem taisnīguma atjaunošanas pieeju kontekstā, dialoga organizēšanā starp praktiķiem, politikas veidotājiem un pētniekiem, sniedzot atbalstu sabiedrības izglītošanā, kas palielina informētību par jautājumiem, kuri saistīti ar cietušajiem, likumpārkāpējiem un sabiedrību. Bez tam Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai piedalās arī politikas dokumentu izstrādē, piemēram, Eiropas padomes CM/REC (2018)8 rekomendācija dalībvalstīm par taisnīguma atjaunošanas principu izmantošanu kriminālprocesos, līdzdarbojās arī Eiropas parlamenta un padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un izdeva brošūru – Praktiskais ceļvedis taisnīguma atjaunošanas pakalpojumu sniedzējiem "Cietušo direktīva – izaicinājumi un iespējas taisnīguma atjaunošanai". 

Valsts probācijas dienests ne tikai organizē kriminālsodu izpildi, bet arī organizē un vada izlīguma procesus kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju, pielietojot savā praksē taisnīguma atjaunošanas pieejas. Kopš 2017.gada Valsts probācijas dienests ir Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai aktīvs dalībnieks un biedrs. Jau kopš 2006.gada Valsts probācijas dienesta nodarbinātie ir piedalījušies Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai organizētajās konferencēs, semināros, dažādos pieredzes apmaiņas forumos, kas sniedz lielisku iespēju smelties idejas, papildināt zināšanas un profesionālo pieredzi. 

Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai 2007.gadā sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, Skotijas NVO "Sacro" (Sacro (a Scottish NGO), Kriminālās justīcijas sociālā darba attīstības centru, kurš atrodas Edinburgas Universitātē (the Criminal Justice Social Work Development Centre based at University of Edinburg), Hanoveras Vāga institūtu (Waage Institute in Hannover) Rīgā organizēja savu otro vasaras skolu "Virzība uz priekšu"

2010.gadā, kad Latvijā sākās krīzes laiks, Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai sniedza savu atbalstu taisnīguma atjaunošanas pieejas – izlīguma procesa starp cietušo un likumpārkāpēju saglabāšanai Valsts probācijas dienestā. 

Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja Diāna Ziediņa kopš 2013.gada gada aktīvi iesaistās dažādās Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai darba grupās – e-avīzes izdevēju grupā un materiāla sagatavošanā par taisnīguma atjaunošanas vērtībām un standartiem. Eiropas Forums taisnīguma atjaunošanai. 

Pateicoties sadarbībai ar Eiropas Forumu taisnīguma atjaunošanai Valsts probācijas dienestam ir bijusi iespēja iesaistīties arī citos Eiropas projektos "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana (Implementing Restorative Justice with Child Victims). Minētā projekta ietvaros tapa arī praktiskā rokasgrāmata "Taisnīguma atjaunošanas pieejas darbā ar bērniem" latviešu valodā. Papildus vizītē ieradās arī Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai valdes priekšsēdētājs Tims Čapmens (Tim Chapman) no Ziemeļīrijas, novadot lielisku diskusiju par taisnīguma atjaunošanas filozofiju un vērtībām. Tims sniedza LV portālam interviju par to, ka bērniem jātic, ka viņi aug taisnīgā sabiedrībā. 

Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai ir lieliska organizācija, kura savos 20 gadu pastāvēšanas laikā ir veikusi daudz darba, lai taisnīguma atjaunošanas pieejas tiktu iedzīvinātas Eiropā un ārpus tās, rosinot attīstīt aizvien jaunas idejas dažādu programmu ieviešanai. 

Novēlam Eiropas Foruma taisnīguma atjaunošanai dibinātājiem, valdes locekļiem un visiem tā dalībniekiem veiksmīgu izaugsmi, jaunu ideju un projektu attīstību.