Jaunumi
Tehnoloģijas probācijā

17. jūnijā Valsts probācijas dienesta vadītāja p.i. Imants Jurevičius piedalīsies Eiropas probācijas konfederācijas (CEP) ikgadējā ekspertu grupas sanāksmē par tehnoloģijām probācijā. Šī gada ekspertu grupas sanāksme būs veltīta digitālās probācijas, probācijas klientu attālinātas uzraudzības izaicinājumiem un iespējām.

Ekspertu grupas sanāksmes notiek vienu reizi gadā un to mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp Eiropas probācijas dienestiem par tehnoloģiju izmantošanas tendencēm darbā ar likumpārkāpējiem, kas nonākuši probācijas dienestu redzeslokā. Ekspertu grupa koordinē un veicina sadarbību starp CEP biedriem (probācijas dienestiem) tehnoloģiju jomā, radot iespēju vadošajiem speciālistiem pārrunāt izaicinājumus, risinājumus un nākotnes iespējas tehnoloģiju pielietojumā probācijā, kā arī iesaistīties kopīgos projektos un iniciatīvās.