Jaunumi
Valsts probācijas dienesta darbinieki Vidzemē

Š.g. 1. un 2.martā Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Imants Jurevičius un departamentu pārstāvji apmeklēja VPD Vidzemes reģiona teritoriālo struktūrvienību, Madonas un Alūksnes Gulbenes nodaļas, tikās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem Cēsīs, Madonā un Gulbenē.

Vizītes laikā tika apzināti sadarbības partneru resursi, kas pieejami Vidzemē. Tiekoties ar sadarbības partneriem, taiskaitā, brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem, VPD vadība pārrunāja šī brīža aktualitātes, nākotnes izaicinājumus un iespējas vēl efektīvākas sadarbības veidošanai nākotnē. Vidzemē VPD vadība tikās ar pārstāvjiem no biedrības “Zvannieku mājas”,  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra “Sērmūkši”, Madonas Bērnu un jauniešu centra,  Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas,  izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzsceļš un Tvaiks”, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” un Gulbenes novada pašvaldības Stāmerienas pils, kā arī ar brīvprātīgajiem līdzgaitniekiem Imantu Pulksteni un Janu Keibenieci.

Tikšanās ar sadarbības partneriem sniedza iespēju iepazīt nevalstisko organizāciju un brīvprātīgā darba veicēju aktivitātes, kas vērstas uz darbu ar  jauniešiem un cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās, t.sk. probācijas klientiem, kā arī pārrunāt iespējamo kopīgi īstenojamo aktivitāšu loka paplašināšanu nākotnē.