Jaunumi
dalībnieki diskutē

No 23. līdz 25. novembrim Francijā norisinājās Eiropas probācijas konfederācijas (CEP) rīkotā 9. konference probācijas dienestu vadītājiem "Probācija jaunajā normalitātē". Zīmigi, ka šādai tēmai veltītā konference notiek gadā, kad CEP atzīmē savas dibināšanas 40. gadadienu. Latviju konferencē pārstāvēja Valsts probācijas dienesta (VPD) vadītājs Mihails Papsujevičs un VPD vadītāja vietnieks Imants Jurevičius, kurš vienlaikus ir arī CEP goda biedrs.

Konferences tēmas bija vērstas uz šādiem stratēģiskajiem izaicinājumiem probācijas jomā:


  • probācija jaunajā normalitātē;

  • līderība darbībā;

  • kvalitātes vadība;

  • izglītība un mācības nākotnē;

  • garīgā veselība un vardarbība ģimenē (probācijas konteksts);

  • Eiropas standarti probācijā.

Līdztekus citiem viedokļu līderiem probācijas jomā Eiropā, apaļā galda diskusijā par probācijas darba vadību jaunajā normalitātē, kas tika veltīta jautājumiem par jaunajiem izaicinājumiem un iespējām, piedalījās VPD vadītāja vietnieks Imants Jurevičius. Diskusijā I.Jurevičius uzsvēra gan profesionāļu individuālās, gan komandas stiprināšanas lomu jaunās normalitātes apstākļos, sniedzot gan nepieciešamās zināšanas, gan profesionālo un emocionālo atbalstu, gan iedrošinot jaunu tehnoloģiju un inovatīvu pieeju izmantošanā. Savā uzrunā I.Jurevičius uzmanību vērsa arī uz sadarbības nozīmi ar citām tiesībsargājošajām iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas būtiski palīdz VPD sasniegt izvirzīto mērķi - uzlabot sabiedrības drošību.