Jaunumi

Valsts probācijas dienests (turpmāk - Dienests) informē un atgādina, ka Dienesta esošajiem un bijušajiem nodarbinātiem: probācijas speciālistiem, vecākajiem probācijas speciālistiem, vadošajiem probācijas speciālistiem – nodaļu vadītājiem, vadošajiem ekspertiem brīvprātīgā darba jomā, teritoriālās struktūrvienības vecākajiem lietvežiem, kuru amata pienākumos ietilpst probācijas klientu un apmeklētāju plūsmas koordinēšana, ir tiesības uz virsstundu darba apmaksu (par laika posmu no 2020. gada 10. marta līdz 2021. gada 31. decembrim, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības), ņemot vērā, ka minētajās amatu grupās nodarbināto darbs bija saistīts ar īpašu risku un viņi šajā darbā bija nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika. 

Gadījumā, ja Jūs veicāt darba (dienesta) pienākumus norādītajā amatā un norādītajā laika periodā, aicinām vērsties Dienestā ar iesniegumu par virsstundu apmaksu. 

Iesniegums tiks izskatīts un apmaksa atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiks uzsākta ne ātrāk kā 2023. gada augusta beigās un veikta līdz 2023. gada septembra beigām. Dienests vērš uzmanību, ka iesnieguma iesniegšana ir gribas izteikums un nepieciešamība, lai veiktu virsstundu apmaksu.

Jautājumu gadījumā lūdzam nevērsties Tiesu administrācijā, bet zvanīt Dienesta Juridiskajam departamentam uz tālr. 27344674 vai Dienesta Birojam uz tālr. 67021138.