Jaunumi
Inovāciju laboratorijas banneris telpā

Šī gada 11. martā Valsts probācijas dienesta (VPD) idejas koncepcijas par bērnu un jauniešu mājas izveidi tika apstiprināts tālākai attīstībai Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā.  

Inovācijas laboratorija ir Valsts kancelejas veidota iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt inovācijas kultūru valsts pārvaldē, sniedzot metodisku atbalstu. Šogad Inovācijas laboratorijas konkursā par metodiskā atbalsta saņemšanu sprintu īstenošanai izskatīti 29 projektu pieteikumi. Atbalstu inovācijas iniciatīvu īstenošanai šogad ieguva seši ideju pieteicēji – Valsts probācijas dienests, Tieslietu ministrija, Cēsu novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība, Veselības ministrija un  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

VPD koncepcija par bērnu un jauniešu mājas izveidi paredz izveidot Latvijā jaunu bērniem un jauniešiem atbilstošu un drošu vidi probācijas pakalpojumu sniegšanai. Bērnu un jauniešu māja paredz drošu resocializācijas vidi, piedāvājot dažādas programmas un atbalsta pakalpojumus, kas var palīdzēt bērniem un jauniešiem veiksmīgi integrēties sabiedrībā un novērst noziedzīgas uzvedības atkārtošanos. 

Iespēja piedalīties Valsts kancelejas Inovāciju laboratorijā sniedz iespēju divu mēnešu periodā Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem tikties ar sava jautājuma risināšanā iesaistāmajām pusēm 5-6 dizaina domāšanas darbnīcās. Intensīvā darba posma laikā dalībnieki neitrāla piesaistītā eksperta (fasilitatora) vadībā izzinās un definēs patieso risināmo problēmu, kā arī kopīgi radīs un testēs cilvēka vajadzībām piemērotus risinājuma prototipus. 

Valsts kancelejas Inovāciju laboratorijas aktivitātes tiek īstenotas Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projekta “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” ietvaros. 

Foto: Valsts kanceleja