Jaunumi

29.11.2021. - 03.12.2021. Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta vadītājs - dienesta vadītāja vietnieks Imants Jurevičius, kā Latvijas deleģētais eksperts, kopā ar Itālijas un Spānijas ekspertiem piedalījās Eiropas Savienības Padomes misijā Īrijā, kas norisinājās brīvības atņemšanas vai brīvības ierobežošanas juridisko instrumentu savstarpējās atzīšanas 9.savstarpējās novērtēšanas kārtas ietvaros. Atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās koordinācijas komitejas (CATS) lēmumam, šī savstarpējās novērtēšanas kārta ir veltīta šādiem savstarpējās atzīšanas instrumentiem:

  • Pamatlēmums Nr.2002/584/JHA par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm;
  • Pamatlēmums Nr.2008/909/JHA par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā;
  • Pamatlēmums Nr.2008/947/JHA par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvo sankciju uzraudzībai;
  • Pamatlēmums Nr. 2009/829/JHA ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam.

Šobrīd komitejas eksperti turpina darbu pie savu ziņojumu izstrādes, kas jāiesniedz izvērtēšanai Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam. Ziņojumu ekspertiem būs jāprezentē nākamgad Eiropas Savienības Padomes ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās saistītu jautājumu darba grupas (COPEN) sanāksmē. Tāda pat novērtēšanas kārta plānota Latvijā 2022.gada sākumā.