Jaunumi
EFRJ konferences dalībnieku kopbilde

No šā gada  28. maija līdz 31. maijam Igaunijā, Tallinā norisinājās 12. starptautiskā Eiropas Foruma Taisnīguma atjaunošanai konference (The 12th International Conference of the European Forum for Restorative Justice). Šī konference notiek vienu reizi divos gados un apvieno taisnīguma atjaunošanas speciālistus no visas pasaules.

Konference bija veltīta tēmām par taisnīguma atjaunošanas potenciālu laikā, kad konflikti, kari un vardarbība ir klātesoši un apdraud lielu daļu nāciju, reģionu un kopienu. Konflikti, kari un vardarbība mazina mieru, taisnīgumu, tiesības un demokrātiju - vērtības, kuras bieži uztveram kā pašsaprotamas.

Kamēr taisnīguma atjaunošanas pieejas tiek plaši pielietotas, lai risinātu konfliktus starp personām, šajā konferencē notika arī diskusijas par taisnīguma atjaunošanas lomu, reaģējot uz lielāka mēroga konfliktiem, kariem, vardarbību un to sekām.

VPD Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja Diāna Ziediņa un Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības vadošā eksperte brīvprātīgā darba jomā Tatjana Maļceva konferencē piedalījās ar prezentāciju – State Probation Service of Latvia: A Champion for Restorative Justice and  Prevention Initiatives. Klātesošie tika iepazīstināti ar Valsts probācijas dienesta lomu un pieredzi taisnīguma atjaunošanas jomā, kā arī ar preventīvo pasākumu pieredzi, izmantojot stāstniecību taisnīguma atjaunošanas procesu iedzīvināšanai darbā ar nepilngadīgajiem skolas vidē. Šīs pieejas mērķis ir izveidot taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstību izglītības iestādēs, izvirzot par prioritāti dialogu un sadarbību, nevis sodīšanu.

Kopš 1999. gada, kad ANO Ekonomisko un sociālo lietu padome (ECOSOC) pieņēma rezolūciju par taisnīguma atjaunošanas pamatprincipu izmantošanu kriminālnoziegumu sodos, taisnīguma atjaunošanas pieejas tiek izmantotas visā pasaulē. Šie principi ir kļuvuši par būtisku daļu no mūsdienu tieslietu sistēmām, veicinot taisnīgumu un mieru, kā arī sniedzot efektīvākus risinājumus konfliktu un noziedzības gadījumos.

Konferences mājaslapa

Vizīte notika ar projekta Nr.4.3.4.6/1/23/I/001 "Atbalsts probācijas klientu resocializācijai" atbalstu, projekta darbības Nr. 2 "Ārvalstu pieredzes pētniecība" apakšdarbības Nr. D71 "Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ārvalstīs dienesta nodarbinātajiem – ārvalstu komandējumi" ietvaros.